Lex semper dabit remedium - Qanun hər zaman müdafiə üsulunu nəzərdə tutur.
Yönəldici Hakimlər
Mesaj
 • Cache cleaned
Hakimlər
Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Fərhad Sahib oğlu Abdullayev

Sədr
5 dekabr 1958-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1965-ci ildə Bakı şəhərinin 189 saylı orta məktəbinə daxil olmuş, 1975-ci ildə həmin məktəbibitirmişdir. Həmin ildə M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuş və 1980-ci ildə həmin Universiteti bitirmişdir. 1980-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə təyinatı üzrə işə qəbul olunub. Əvvəlcə məsləhətçi, sonradan baş məsləhətçi vəzifəsində işləmiş, 1985-ci ildən isə şöbə rəisi vəzifəsində çalışmışdır. 1990-cı ildə Azərbaycan Respublikası Ali Soveti tərəfindən Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə seçilmiş və 2000-ci ilədək həmin vəzifədə çalışmışdır. 2000-ci ilin sentyabr ayında ölkədə ilk dəfə yaradılmış Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin Sədr müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 25 iyun 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqindən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2006-cı ildə hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. Azərbaycan Respublikası ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində iştiraki ilə yanaşı və bir sıra qanunvericilik aktlarının hazırlanmasında fəal iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının üzvüdür. Ailəlidir, iki övladı var.
Sona Sadıx qızı Salmanova

Sədr müavini
12 may 1956-ci ildə Ermənistan Respublikasının Spitak rayonunda anadan olmuşdur. 1963-cü ildə Gəncə şəhər 29 saylı orta məktəbə daxil olmuş və 1973-cü ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) hüquq fakültəsini, 1984-cü ildə Moskva şəhərində hakimlərin ixtisasını təkmilləşdirilmə kurslarını bitirmişdir, 1988-ci ildə SSRİ Ali Məhkəməsində təcrübə keçmişdir. 1979-cu ildən 1980-ci ilədək Bakı şəhər Məhkəməsində məhkəmə iclas katibi, 1980-ci ildən 1983-cü ilin iyul ayına qədər Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun katibi, Ali Məhkəmə Rəyasət Heyəti və Plenumu katibliyinin müdiri olmuşdur. 1983-1998-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi vəzifəsində işləmişdir. 14 iyul 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 dekabr 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədr müavini təyin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 avqust 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında uzun müddət işlədiyinə və hakim vəzifələrini nümunəvi yerinə yetirdiyinə görə «Əməkdar hüquqşünas» adı verilmişdir. Ailəlidir, iki övladı var.
Fikrət Nağı oğlu Babayev

Hakim
1 iyul 1938-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Qıvraq kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir. 1967-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad şəhərində Daxili İşlər Nazirliyinin müstəntiqi vəzifəsində fəaliyyətə başlamışdır. 1967-ci ildən 1975-ci ilədək Daxili İşlər Nazirliyində müstəntiq, 1975-1978-ci illərdə Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə rəisinin müavini, 1978-ci ildən 1981-ci ilədək Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq şöbəsinin rəisi vəzifəsində, 1992-ci ildən 1998-ci ilədək Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq idarəsinin rəis müavini vəzifəsində işləmişdir. 14 iyul 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının qəbul olunmuş bir sıra qanunvericilik aktlarının hazırlanmasında fəal iştirak etmişdir. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə «Tərəqqi» medalı ilə təltif olunmuşdur. Ailəlidir, dörd övladı var.
Südabə Cəmşid qızı Həsənova

Hakim
Südabə Həsənova 1947-ci ildə Naxçıvan MR-nin Şərur rayonunda anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsini bitirmişdir. 1971-1973-cü illərdə Azərbaycan SSR Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Orqanları İdarəsində məsləhətçi işləmişdir. 1973-cü ildən Bakı şəhər Kirov (indiki Binəqədi) rayon məhkəməsinin hakimi seçilmiş və 1979-cu ilə qədər həmin vəzifədə işləmişdir. 1979-cu ildə S.Həsənova Bakı Şəhər Məhkəməsinin və onun Rəyasət Heyətinin üzvü seçilmişdir. 1980-cı ilin 27 martında S.Həsənova Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin və onun Rəyasət Heyyətinin üzvü seçilmiş, Ali Məhkəmənin intizam kollegiyasının sədri təsdiq edilmişdir. 1980-cı ilin noyabrında Azərbaycan KP MK-nin inzibati orqanlar şöbəsinin təlimatçısı vəzifəsinə təyin edilmiş və 1987-ci ilədək orada işləmişdir. S.Həsənova 1987-ci ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin 1-ci müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1990-cı ildə qiyabi olaraq Bakı Ali partiya məktəbini bitirmişdir. 1995-1998-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri vəzifəsini icra etmişdir. 1998-ci il 10 yanvar tarixdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri təyin edilmişdir. 1998-ci ilin dekabr ayından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya layihəsini hazırlayan Dövlət komissiyasının və onun işçi qrupunun , hüquq islahat komissiyasının, əfv, təhsil, səhiyyə, korrupsiyaya qarşı mübarizə və digər dövlət komissiyalarının üzvü olmuşdur. Ədliyyə Nazirliyinə rəhbərlik etdiyi dövrdə "Qanunçuluq" jurnalının və "Normativ hüquqi aktlar" bülleteninin baş redaktoru olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 18 aprel tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri təyin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi bülleteninin baş redaktoru olmuşdur. 2005-ci ilin 19 aprelindən sədr vəzifəsindən azad edilib Ali Məhkəmənin hakimi saxlanılmışdır. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 23 dekabr 2005-ci il tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanları ilə 1995-ci ildə III dərəcə, 1998-ci ildə isə II dərəcəli Dövlət ədliyyə müşaviri rütbələri ilə təltif edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə ədliyyə və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilmişdir. Ailəlidir, iki övladı var.
Rafael Sergeyiviç Qvaladze

Hakim
1 yanvar 1948-ci ildə Gürcüstan Respublikasının Laqodexi şəhərində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 1971-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində başlamışdır. Həmin ildən 1985-ci ilədək Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində baş məsləhətçi, şöbə rəisi vəzifələrində çalışmışdır. 1985-ci ildən 1990-cı ilə qədər Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi vəzifəsində işləmişdir. 1990-ci ildən 1992-ci ilədək Azərbaycan Respublikasının prokurorluq və ədliyyə orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 1992-ci ildən 1998-ci ilədək Ali Məhkəmədə şöbə rəisi vəzifəsində işləmişdir. 14 iyul 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının dövlət idarəetmə sistemində islahatlar aparılması üzrə Dövlət Komissiyasınnın hüquq və məhkəmə sisteminin islahatı işçi qrupunun üzvüdür. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə «Tərəqqi» medalı ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının əməkdar hüquqşünasıdır. Ailəlidir, iki övladı var.

İsmayılov Rövşən Rəhim oğluİsmayılov Rövşən Rəhim oğlu
Hakim

8 may 1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1994-cü ildən BDU-nin Konstitusiya hüququ kafedrasının müəllimi, 2006-cı ildən isə kafedranın dosentidir.
2006-cı il fevral ayında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü təyin olunmuşdur.
1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Komissiyasının işçi qrupunun üzvü olmuşdur.
2000-ci ildə hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.
2002-ci ildə (fevral-iyun) ABŞ İndiana Universitetində elmi məzuniyyətdə olmuşdur.
2005-ci ildə (yanvar-avqust) Fulbrayt Proqramı üzrə ABŞ-nın İndiana Universitetində elmi tədqiqat aparmışdır.
2008-ci ildə Avropa Məhkəməsinə Azərbaycan Respublikasına münasibətdə hakimin seçilməsində Azərbaycan höküməti tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüşdür.
2008-ci ildən Avropa Şurasının İrqçilik və Dözümsüzlüyə qarşı Komissiyasının (ECRI) üzvüdür.
22 iyun 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Evlidir, bir övladı var.

Ceyhun Yasinəli oğlu QaracayevCeyhun Yasinəli oğlu Qaracayev

Hakim

1965-ci il 20 iyun tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1982-ci ildə Azərbaycan Respublikası Bakı Şəhər Məhkəməsində iclas katibi vəzifəsindən əmək fəaliyyətini başlamışdır.

1987-ci ildə İ.İ.Meçnikov adına Odessa Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuş, 1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinə keçmiş və 1993-cü ildə həmin universitetin hüquq fakültəsini bitirmişdir. Sonralar elmi-tədqiqat fəaliyyətini Odessa Milli Hüququ Akademiyasının aspiranturasında davam etdirmişdir və bu Akademiyanın Konstitusiya hüququ kafedrasında müəllim vəzifəsində işləmişdir.

1998-ci ildə “İnsan və vətəndaş konstitusiya hüquq və azadlıqları və insan hüquqları üzrə beynəlxalq standartlar (Azərbaycan, Ukrayna və Rusiya ölkələrinin təcrübəsi əsasında)” mövzusunda Konstitusiya hüququ - 12.00.02 ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

1999-cu ildən Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində Konstitusiya hüququ, İnsan hüquqları fənlərini tədris etmişdir. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Konstitusiya hüququ kafedrasında 0,5 ştat dosent vəzifəsində işləyir. 2006-cı ilin 28 mart tarixində dosent elmi adı alıbdır.

2004-2007-ci illərdə Odessa Milli Hüquq Akademiyasının Konstitusiya hüququ ixtisası üzrə doktoranturasında təhsilini davam etdirmişdir.
2006-cı ildən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu Komitəsində ekspert vəzifəsində, 2008-ci ildən isə Milli Məclis Aparatının Dövlət quruculuğu üzrə qanunvericilik şöbəsi müdirinin müavini vəzifəsində işləmişdir.

2002-ci ildə milli ekspert qismində Azərbaycan Respublikasının hüquq sisteminin “İnsan hüquq və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasına uyğunluğu üzrə Milli Hesabatın hazırlanmasında iştirak etmişdir.


Konstitusiya hüququ ixtisası üzrə 50-dən artıq elmi məqalə və tədris materialların müəllifidir.

22 iyun 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı ilə Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
Ailəlidir. İki övladı var.

Kamran Rauf oğlu ŞəfiyevKamran Rauf oğlu Şəfiyev

Hakim

Kamran Rauf oğlu Şəfiyev 22 dekabr 1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir.
1985-ci ildə Başkir Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının İşimbay şəhər Xalq Məhkəməsində kargüzar, 1986-cı ildə Ufa şəhər Soveti Xalq Məhkəməsində kargüzar, məhkəmə  iclasının katibi işləmişdir.
1994-1998-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının Dövlət quruculuğu üzrə qanunvericilik şöbəsində məsləhətçi, baş məsləhətçi, şöbə müdirinin müavini  vəzifələrində işləmişdir.
1998- 2008-ci illərdə Milli Məclis Aparatının Dövlət quruculuğu üzrə qanunvericilik şöbəsinin müdirinin müavini, 2008-2010-cu illərdə  Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri vəzifələrində işləmişdir.
1998-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi seçki komissiyasının üzvü seçilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyun 2006-cı tarixli 1521 saylı Sərəncamına əsasən 3-cü dərəcə dövlət müşaviri ixtisas dərəcəsi verilib.
Azərbaycan Respublikasında qəbul olunmuş bir sıra qanunvericilik aktlarının hazırlanmasında fəal iştirak etmişdir.
22 iyun 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Ailəlidir, iki övladı var.


İsa Nəcəfov

Hakim

28 mart 1952-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Oğlan qala kəndində anadan olmuşdur. 1970-1972-ci illərdə Sovet Ordusunda hərbi xidmətdən keçmişdir. 1979-cu ildə Azərbaycan Dovlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 1979-cu ildən başlamışdır. Həmin ildən 1993-cü ilədək Azərbaycan Respublikası Prokurorluq orqanlarında müstəntiq, mühüm işlər üzrə müstəntiq, prokuror köməkçisi, şöbə prokuroru, idarə prokuroru vəzifələrində çalışmışdır. 1993-cü ildən 1995-ci ilədək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Prokuroru, 1995-ci ildən 2000-ci ilədək Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun birinci müavini vəzifələrində işləmişdir. 22 mart 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. İki kitab müəllifidir. Yaxın Şərqin və Yunanıstanın tanınmış filosofları: M.T.Siseronun, Platonun, Ə.H.Qəzzalinin, Eynəlgüzad Həmadinin, Əl- Fərabinin, Mənsur Həllacın, Sərrac Tusinin, Əl- Kindinin, İbn-Sinanın və b. ərəb, fars, yunan və rus dilində olan əsərlərinin azərbaycan dilinə tərcümə və nəşr olunmasını təşkil etmişdir. Ailəlidir, iki övladı var.

 
Ali Məhkəmənin hakimləri
Hakimlər
Rzayev Ramiz Yaqub oğlu

Ali Məhkəmənin Sədri

25 fevral 1953-cü ildə anadan olmuş, ailəlidir, 3 övladı var. 1971-1977 - S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinin tələbəsi, hüquqşünasdır. 1977-1979 - Həqiqi hərbi xidmət. 1979 - Bakı şəhəri, Nərimanov rayon Prokurorluğunda müstəntiq. 1981 - Bakı şəhər Prokurorluğunun İstintaq idarəsində baş müstəntiq. 1983 - Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun yanında xüsusi mühüm işlər üzrə müstəntiq. 1991 - Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun yanında xüsusi mühüm işlər üzrə istintaq şöbəsinin böyük prokuroru. 1992 - Dəvəçi rayon prokuroru. 1993 - Beyləqan rayon prokuroru. 1995 - Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokuroru. 1998 - ci il 25 may tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə general-mayor ali hərbi rütbəsi verilmişdir. 2000 - ci il 17 iyun tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsi verilmişdir. 2000 - ci il Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun birinci müavini. 2001- ci il 23 fevral tarixində Baş Prokurorun əmri ilə "Prokurorluğun Fəxri işçisi" döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. 2002 - ci il 17 yanvar tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə 2-ci dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsi verilmişdir. 2004 - cü il 30 sentyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə "Azərbaycan bayrağı" ordeni ilə təltif olunmuşdur. 2005 - ci ilin aprelin 19-dan Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Sədri. 2005 - ci ildən Azərbaycan Respublikası Məhkəm-Hüquq Şurasının üzvüdür. 2008 - ci ilin 21 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının əməkdar hüquqşünası fəxri adı verilmişdir.


Sadiqov Hacibala Müseyib Oğlu

Cinayət işləri üzrə məhkəmə kollegiyasının sədri

10 aprel 1935-ci ildə anadan olmuş, evlidir, dörd övladı var. 1953-1958 - S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinin tələbəsi, hüquqşunasdır. 1958-1965 - Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyətində məlumatçı, referent. 1965-1970 - Salyan rayon xalq məhkəməsinin hakimi. 1970-1972 - Yevlax rayon xalq məhkəməsinin hakimi. 1972-1978 - Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin üzvü. 1978-1983 - Naxçıvan MSSR Ali Məhkəməsinin Sədri, Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin deputatı. 1980 - SSRI Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanına əsasən “Şərəf Nişanı” ordeni ilə təltif edilmişdir. 1983-2000 - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin üzvü. 1983 - Naxçıvan MSSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə əməkdə nailiyyətlərinə görə “Fəxri Fərmanla” təltif edilmişdir. 2000 - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Sədr müavini, cinayət işləri və inzibati hüquqpozmalara dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının sədri. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 aprel 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə Ali Məhkəmənin Cinayət işləri üzrə məhkəmə kollegiyasının sədri təyin edilmişdir.


Məmmədova Şəlalə Ağakərim Qizi

Mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının sədri

19 iyun 1952-ci ildə anadan olmuş, 1 övladı var. 1970-1977- S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinin tələbəsi, hüquqşunasdır. 1972-1977 Azərbaycan SSR Prokurorluğunun referenti. 1977-1982 Azərbaycan SSR Prokurorluğunun məhkəmədə mülki işlərin baxılması üzrə nəzarət şöbəsinin prokuroru, böyük prokuroru. 1982-2000 Ali Məhkəmənin üzvü. 1986 SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanına əsasən "Əməkdə Fərqlənməyə" görə medalı ilə təltif edilmişdir. 2000 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimidir. 2006 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki İşlər üzrə məhkəmə kollegiyasının sədri. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 noyabr 2008-ci il tarixli sərəncəmı ilə Məmmədova Şəlalə Ağakərim qızına Azərbaycan Respublikasnın əməkdər hüquqşunası fəxri adı verilmişdir.

Yusifov Şahin Yaşar Oğlu

Hərbi məhkəmələrin işləri üzrə məhkəmə kollegiyasının sədri

5 avqust 1961 - ci il tarixdə anadan olmuşdur, evlidir, iki övladı var. 1978 – 1983 - .P.Oqaryov adına Mordoviya Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinin tələbəsi, hüquqşunas. 1983 - 1985 -SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları sıralarında həqiqi hərbi xidmətdə, tağım komandiri. 1985 - 1987 -Azərbaycan SSR Dövlət Maddi-Texniki Təchizat Komitəsinin «Azərmeşətikintikağıztəchizatsatış» idarəsində hüquq məsləhətçisi və həmin Komitədə böyük hüquq məsləhətçisi. 1987 - 1992 - Hərbi Prokurorluq orqanlarında müstəntiq, baş müstəntiq, hərbi prokurorun köməkçisi, hərbi prokurorun müavini, hərbi prokuror. 1992 - 2000 - Bakı qarnizonu hərbi tribunalında (Bakı hərbi məhkəməsində) sədr müavini. 2000 - 2007 - Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi, Hərbi məhkəmələrin işləri üzrə məhkəmə kollegiyasının sədri. 2007 - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi, 2008 - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Hərbi məhkəmələrin işləri üzrə məhkəmə kollegiyasının sədri.
Mirzəyev Hikmət Abbas Oğlu

İqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının sədri

12 mart 1955-ci ildə anadan olmuş, evlidir, 2 övladı var. 1973-1981 - S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinin tələbəsi, hüquqşunasdır. 1982-1983 - Azərbaycan SSR Ədliyyə Nazirliyində məsləhətçi, baş məsləhətçi. 1983-1985 - Bakı şəhəri, Lenin rayon xalq məhkəməsində stajor. 1985-1990 - Bakı şəhəri, Əzizbəyov rayon xalq məhkəməsinin hakimi. 1990-1993 - Bakı şəhəri , Yasamal rayon xalq məhkəməsinin hakimi. 1993-2000 – Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin hakimi. 2000 - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədr müavini, iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının sədri.

Ali Məhkəmənin hakimləri:

Ağayev Rəşadət Əhməd oğlu,
Allahverdiyev Qəhrəman Əli oğlu,
Cəfərov İlham Məmməd oğlu,
Dadaşov İlqar Ağababaş oğlu,
Əhmədova Mehparə Tofiq qızı

hakim

15.12.1959- cu ildə anadan olmuşdur. 1983-1989 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 -Bakı şəhəri Nərimanov rayon məhkəməsinin hakimi. 2007-2008 -2 saylı Bakı yerli iqtisad məhkəməsinin hakimi. 2008-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.

Əliyev Ələsgər Əliabbas oğlu,
Əliyev Fərhad Kazım oğlu,
Əsədov Bağır Həbib oğlu,
Hidayev Şahmurad Əzizağa oğlu,
Hüseynov Azər Soltanhəmid oğlu,
Hacıqayıbov İmran Teymurxan oğlu

Hakim

1954, Qusar şəhəri. Bakı Dövlət Universiteti, 1982-ci il. Hüquqşünas.
10.1976-07.1977 - Nəsimi rayonu 51 saylı mənzil istismar sahəsi, texnik
12.1977-08.1983 - Bakı Soyuducular Zavodu, 3-cü dərəcəli nəzarətçi, hüquq şöbəsində hüquq məsləhətçisi, baş hüquq məsləhətçisi, hüquq şöbəsinin müdiri.
09.1983-04.1990 - Nərimanov rayon İcariyyə komitəsi, hüquq məsləhətçisi, sosial təminat şöbəsinin müdiri.
04.1990-09.2000 - Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti, hüquq məsləhətçisi, baş məsləhətçi, mənzil məsələləri üzrə şöbə müdiri, mənzil sahəsinin qeydiyyatı və bölüşdürülməsi şöbəsinin müdirinin birinci müavini, mənzil qeydiyyatı və bölüşdürülməsi şöbəsinin müdiri.
09.2000-07.2007 - Bakı hərbi məhkənəsinin hakimi.
07.2007-08.2008 - Sumqayıt şəhər məhkəməsinin hakimi.
08.2008 - Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi.
İsgəndərov Akif Əsgər oğlu,
Kalbalıyev Aslan Kalbalı oğlu,
Kərimov Fərhad Abdulkərim oğlu,
Qoldman Tatyana Aleksandrovna,
Məmmədova Şəlalə Ağakərim qızı,
Mirzəliyev Əsəd Abdulla oğlu,
Mirzəyev Hikmət Abbas oğlu,
Nəsibov Hafiz Qəmbər oğlu,
Rzayeva Gülzar Lətif qızı
Rəsulbəyova Nigar İmran qızı,
Rüstəmov Əli Məhəmməd oğlu,
Seyfəliyev Əli Səlim oğlu,
Bəktaşi Səadət İnayət qızı

Hakim

25.09.1960-ci ildə anadan olmuşdur. 1977-1982 - Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 - 1-saylı Yerli İqtisad Məhkəməsinin sədri. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. İqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının sədri vəzifəsini icra edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 noyabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə «Tərəqqi» medalı ilə təltif edilmişdir. Ailəlidir, 2 övladı var.

Şadıyev Ənvər Əhməd oğlu,
Yusifov Şahin Yaşar oğlu, 
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Nağıyev İman Məmməd oğlu

Sədr
04 fevral 1957-ci ildə anadan olmuşdur. 1978-1984 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 1979-1987 -Yasamal rayon xalq məhkəməsində tərcüməçi, məhkəmə iclas katibi. 1987-1990 -Şamaxı rayon xalq məhkəməsinin hakimi. 1990-2000 -Nəsimi rayon xalq məhkəməsinin sədr müavini. 2000-2007 -Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi -Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri. 1995-1998 -Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü. 2005-h/h kimi -Hakimlərin Seçki Komitəsinin sədri. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 noyabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə «Vətənə xidmətə görə» ordeninin üçüncü dərəcəsi ilə təltif edilmişdir. Ailəlidir, 2 övladı var.
Mülki işlər üzrə kollegiyasının hakimləri
Əsədov Mehti Fəyyaz oğlu

Kollegiyanın sədri vəzifəsini icra edən

11.10.1961- ci ildə anadan olmuşdur. 1987-1993 -Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 - Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının hərbi məhkəməsinin hakimi. 2007-2008 - Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının məhkəməsinin hakimi. 2008-h/h kimi -Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının sədri vəzifəsini icra edir. Ailəlidir, 3 övladı var.
Abdullayeva Aygün Abdulla qızı

hakim
10.12.1967- ci ildə anadan olmuşdur. 1992-1997 -Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 -Bakı şəhəri Nizami rayon məhkəməsinin hakimi. 2007-2008 -Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi. 2008-h/h kimi -Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.
Bağırova Mədinə Ağacavad qızı

hakim
17.04.1960- cı ildə anadan olmuşdur. 1980-1985 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 -Bakı şəhəri, Binəqədi rayon məhkəməsinin hakimi. 2007-2008 - Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının məhkəməsinin hakimi. 2008-h/h kimi-Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 1 övladı var.
Dadaşov İlqar Ağababaş oğlu

hakim

24.12.1962-ci ildə anadan olmuşdur. 1984-1989 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 - Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin hakimi 2007-h/h kimi -Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.

Dəmirov İlqar Kamal oğlu

hakim
01.01.1967-ci ildə anadan olmuşdur. 1988-1993 -Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 - Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 1 övladı var.

Əhmədov Həsən Hüseyn oğlu

hakim

10.09.1959- cu ildə anadan olmuşdur. 1985-1989 -SSRİ DİN-nin Ali İstintaq məktəbinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2008 -Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının məhkəməsinin hakimi. 2008-h/h kimi -Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.Əsədov İlham Qoşunəli oğlu

hakim

20.10.1961-ci ildə anadan olmuşdur. 1984-1990 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 - Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 1 övladı var.

Xələfov İlqar Rəhim oğlu

hakim

31.10.1957-ci ildə anadan olmuşdur. 1974-1979 -Türkmənistan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 1990-2000 -Bakı şəhəri Nizami rayon məhkəməsinin hakimi. 2000-2007 -Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi -Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.

Xəlilov Hilal İsmayıl oğlu

hakim

02.09.1968-ci ildə anadan olmuşdur. 1991-1996 -Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 - Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.
İsmayılov İsa İbrahim oğlu

hakim

24.11.1959-cu ildə anadan olmuşdur. 1976-1981 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 1990-2000 - Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi. 2000-2007 - Bakı şəhəri Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.
Qasımov Əflatun İbrahim oğlu

hakim

27.09.1955- ci ildə anadan olmuşdur. 1973-1981 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 1994-2000 -Xaçmaz rayon məhkəməsinin hakimi. 2000-2007 -Sumqayıt hərbi məhkəməsinin hakimi. 2007-2008 -Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının məhkəməsinin hakimi. 2008 - h/h kimi -Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir,
2 övladı var.


Quliyev Gündüz Ağababa oğlu

hakim

12.09.1956-cı ildə anadan olmuşdur. 1978-1984 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 - Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi -Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 4 övladı var.
Məmmədov Məmməd Allahverdi oğlu

hakim

02.12.1969- cu ildə anadan olmuşdur. 1991-1996 -Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 -Sumqayıt şəhər məhkəməsinin hakimi. 2007-2008 -Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi. 2008-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.
Mayılov Ülvi Arif oğlu

hakim

29.09.1955-ci ildə anadan olmuşdur. 1972-1977 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinin tələbəsi. 1993-1997 - Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 - 1-saylı Yerli İqtisad Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Hüquq elmləri namizədidir. Ailəlidir, 2 övladı var.

Məmmədov Saqi Əhməd oğlu

hakim

16.12.1962-ci ildə anadan olmuşdur. 1987-1993 -Tver Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2001-2007 - Göyçay rayon məhkəməsinin sədri. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.

Nəbiyev Etibar Qəzənfər oğlu

hakim

10.03.1950-ci ildə anadan olmuşdur. 1973-1978 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 1993-2000 - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi. 2000-2007 - Sumqayıt şəhər məhkəməsinin sədri. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.

Səfiyeva Cəmilə İbrahim qızı

hakim

07.12.1960- cı ildə anadan olmuşdur. 1983-1988 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 -Sumqayıt şəhər məhkəməsinin hakimi. 2007-2008 - Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin hakimi. 2008-h/h kimi -Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.

Səmədov Tofiq Səməd oğlu

hakim

04.01.1957-ci ildə anadan olmuşdur. 1974-1979 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 1987-1990 - Astara rayon məhkəməsinin hakimi. 1990-2000 - Bakı şəhəri Suraxanı rayon məhkəməsinin sədri. 2000-2007 -Bakı şəhəri Qaradağ rayon məhkəməsinin sədri. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.

Tağızadə Mirzə Nəsib oğlu

hakim

05.10.1960-ci ildə anadan olmuşdur. 1981-1987 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 - Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 3 övladı var.
Vəliyev İsmayıl Şamil oğlu

hakim

20.08.1953-cü ildə anadan olmuşdur. 1970-1976 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 - Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi -Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.
İqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə kollegiya


Abbasov Mirzəli Əbdüləli oğlu
hakim
07.06.1960- cı ildə anadan olmuşdur. 1982-1988 - Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2008 - Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının hərbi məhkəməsinin hakimi. 2008-h/h kimi-Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.
Hüseynov Sərvət Qeybalı oğlu
hakim
03.04.1953-cü ildə anadan olmuşdur. 1974-1980 - Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 1993-1995 - Azərbaycan Respublikası Ali Arbitraj Məhkəməsinin hakimi. 1995-2000 - Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin hakimi. 2000-2007 - Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin sədr müavini. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 4 övladı var.


Mursaqulov Vaqif Ənvər oğlu
hakim
12.08.1962- ci ildə anadan olmuşdur. 1985-1990 - Sverdlovsk Hüquq İnstitutunun tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2008 - Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının məhkəməsinin hakimi. 2008-h/h kimi- Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.

Nağıyeva Elmira Eyvaz qızı
hakim
03.05.1962-ci ildə anadan olmuşdur. 1982-1988 - Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi hüquqşünas. 1993-2000 - Azərbaycan Respublikası Ali Arbitraj Məhkəməsinin hakimi. 2000-2007 - Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Subaydır.

Seyidova Səriyyə Seyid qızı
hakim
20.07.1950-ci ildə anadan olmuşdur. 1972-1978 - Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas 2000-2007 - Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 1 övladı var.

Cinayət və inzibati xətalara dair işlər üzrə kollegiya

Səfərov Rizvan Kamal oğlu
Kollegiyanın sədri vəzifəsini icra edən
04.09.1954-cü ildə anadan olmuşdur. 1973-1978 - Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 1994-2000 - Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin sədri. 2000-2007 - Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü. Cinayət işləri və inzibati xətalara dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının sədri vəzifəsini icra edir. Ailəlidir, 2 övladı var.

Abdinbəyov Abid Kamil oğlu
hakim
13.02.1957-ci ildə anadan olmuşdur. 1974-1979 - Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 1983-2000 - Bakı şəhər məhkəməsinin hakimi. 2000-2007 - Ağır Cinayətlərə Dair İşlər Üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 3 övladı var.
Hüseynov Mirpaşa Süleyman oğlu
hakim
25.04.1953-cü ildə anadan olmuşdur. 1980-1986 - Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 1990-1993 - Laçın rayon xalq məhkəməsinin sədri. 1993-2000 - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi. 2000-2007 - Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 3 övladı var.


Məmmədov Qail Fazil oğlu
hakim
27.09.1948-ci ildə anadan olmuşdur. 1971-1977 - Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 1978-1982 - Sumqayıt şəhər məhkəməsinin xalq hakimi. 1982-1983 - Bakı Şəhər Məhkəməsinin hakimi. 1983-2000 - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi 2000-2007 - Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 noyabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar hüquqşünası” fəxri adı verilmişdir. Ailəlidir, 4 övladı var.


Mirzəyev Rəhman Baba oğlu
hakim
31.08.1945-ci ildə anadan olmuşdur. 1968-1974 - Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 1975-1981 - Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi. 1981-1983 - Bakı Şəhər Məhkəməsinin hakimi. 1983-2000 - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi 2000-2007 - Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 2 övladı var.


Səfərov Rəsul Nadir oğlu
hakim
18.05.1938-ci ildə anadan olmuşdur. 1963-1969 - Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun maliyə-statistika fakültəsinin tələbəsi. 1970-1976 - Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 1979-1981 - Lenin(Sabunçu) rayon xalq məhkəməsinin hakimi. 1981-1990 - Bakı Şəhər Məhkəməsinin hakimi. 1990-2000 - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi. 2000-2007 - Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 noyabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə «Tərəqqi» medalı ilə təltif edilmişdir. Ailəlidir, 4 övladı var.


Talıbov Hüseyn Heydər oğlu
hakim
16.11.1937-ci ildə anadan olmuşdur. 1958-1963 - Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 1964-1965 - Xanlar rayon xalq məhkəməsinin hakimi. 1965-1970 - Qax rayon xalq məhkəməsinin hakimi. 1970-1971 - Zaqatala rayon xalq məhkəməsinin hakimi. 1971-1980 - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi. 1980-1985 - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin müavini. 1985-1986 - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin birinci müavini. 1986-1992 - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri. 1992-2000 - Sumqayıt şəhər xalq məhkəməsinin sədri. 2000-2007 - Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Hüquq elmləri namizədidir Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 noyabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə «Tərəqqi» medalı ilə təltif edilmişdir. Ailəlidir, 3 övladı var.
Hərbi məhkəmələrin işləri üzrə kollegiya

Qasımov Faiq Adil oğlu
hakim
29.02.1964- cü ildə anadan olmuşdur. 1982-1985 - Saratov Hüquq İnstitutunun tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2008 - Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının məhkəməsinin hakimi. 2008-h/h kimi- Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 3 övladı var.

Mirzəyev Sahibxan Arzuman oğlu
hakim
24.07.1954-cü ildə anadan olmuşdur. 1981-1987 - Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 - Ağır Cinayətlərə Dair İşlər Üzrə Azərbaycan Respublikasının Hərbi Məhkəməsinin hakimi. 2007-h/h kimi - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir, 1 övladı var.

Ramazanov Camal Cumar oğlu
hakim
27.10.1968-ci ildə anadan olmuşdur. 1989-1994 - Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi, hüquqşünas. 2000-2007 - Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının hərbi məhkəməsinin hakimi. 2007-2008 - Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının məhkəməsinin hakimi. 2008 - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi. Ailəlidir,2 övladı var.
Hakimlər:
Ağayev Valeh Məmməd oğlu
Abbasov Natiq Mehdi oğlu,
Bayramov Əmir Novruz oğlu,
Bədəlov Kəmaləddin Nurəddin oğlu,
Əliyev Toğrul Məhəmməd oğlu,
Hüseynov İlqar Kamil oğlu,
Hüseynova Sevda Əziz qızı,
İmanov Azad Nizam oğlu,
Qurbanov Raqib Əliddin oğlu,
Məhərrəmova Xuraman Böyükağa qızı,
Məmmədov Xəqani Səyyad oğlu,
Məmmədov Vidadi Məmməd oğlu,
Mustafayev Nurəddin Yusif oğlu,
Vəliyeva Elşanə Rafiq qızı,
Yusifov Cahangir Afər oğlu.
 
Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Məmmədov Rafiq Uğuz oğlu

Sədr

1945-ci ildə. Beyləqanda anadan olub. Kuban Dövlət Universiteti 1975. Azərbaycanlı.
10.1963--------10.1964 Jdanov rayon hidrometeoroloji stansiyasında texnik-meteoroloq
10.1964--------10.1967 Hərbi xidmətdə
01.1968--------08.1969 Beyləqan rayon maliyyə şöbəsində dövlət gəlirləri üzrə iqtisadçı
08.1969--------11.1974 Jdanov rayon məhkəməsində məhkəmə iclas katibi
12.1974--------04.1975 Azərbaycan SSRİ Ali Məhkəməsi iclas katibi
04.1975--------01.1982 Azərbaycan SSRİ Ali Məhkəməsi qəbul şöbəsində məsləhətçi
01.1982--------12.1984 Ali Məhkəmənin nəzarət şöbəsində baş məsləhətçi
12.1984--------09.1990 Ali Məhkəmənin ümumiləşdirmə şöbəsinin rəisi
09.1990--------07.2000 Bakı şəhər məhkəməsinin üzvü
07.2000--------07.2007 Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi
07.2007--------h/h Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin sədri


Nabizadə Rahib Sahib oğlu

Kollegiya sədrinin səlahiyyətini icra edən hakim

1963-cü ildə. Masallıda anadan olub. Azərbaycanlı. BDU 1993

07.1980--------09.1980 Qasımlı tərəvəz tədarükü və satışı bazasında fəhlə
08.1983--------09.1986 "Təzəkənd" sovxozunda fəhlə,arxiv müdiri
09.1986--------06.1988 Astara rayon məhkəməsində iclas katibi
09.1986--------06.1988 Astara rayon məhkəməsində məhkəmə icraçısı
12.1990--------09.2000 Astara rayon məhkəməsində məhkəmə katibi
09.2000--------07.2007 Bərdə rayon məhkəməsinə hakimi
07.2007--------01.08.2008 Gəncə şəhər Kəpəz Rayon Məhkəməsinin hakimi
01.08.2008---h/h Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi


Əliyev Fikrət Hüseyn oğlu

hakim

1963-cü ildə. Ağdamda anadan olub. Azərbaycanlı. BDU 1991

10.1980--------05.1981 Bakı Qazan mexaniki zavodu,qazançı.
05.1981--------05.1983 Hərbi xidmətdə
07.1983--------09.1991 Bakı Qazan mexaniki zavodu,qazançı,alətlər üzrə mühəndis
09.1991--------10.1992 Həmin zavodda hüquqşünas
02.1992--------10.1992 Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi,
hüquq müdafiə şöbəsinin hüquq məsləhətçisi,hərbi hüquq şöbəsinin baş zabiti.
10.1992--------09.2000 Füzuli qarnizonu hərbi məhkəməsini hakimi.
09.2000--------07.2007 Gəncə hərbi məhkəməsinin hakimi.
07.2007--------h/h Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi


Həsənov Qədir Məhərrəm oğlu

hakim

1942 -ci ildə. Gürcüstan Respublikası Qardabanidə anadan olub. Azərbaycanlı. BDU 1965

09.1965--------09.1973 Lənkəran rayon DİŞ-də müstəntiq
09.1973--------08.1976 Lənkəran rayon DİŞ-də bölmə rəisi
09.1976--------07.1980 Neftçala rayon DİŞ-in rəisi
07.1980--------06.1982 SSRİ DİN Akademiyasında dinləyici.
08.1982--------08.1983 Azərbaycan DİN-in İstintaq İdarəsinə söbə rəisi
08.1983--------03.1986 Lənkəran Şəhər-Rayon DİŞ-in rəisi
07.1986--------11.1991 Abşeron rayon DİŞ-də istintaq bölməsinin rəisi
11.1991--------08.2000 Bakı qarnizonu hərbi məhkəməsinin hakimi.
08.2000--------07.2007 Apellyasiya məhkəməsinin hakimi
07.2007--------h.h Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi


Məhərrəmli Rəşid Ağamirzə oğlu

hakim

1965-ci ildə. İmişlidə anadan olub. Azərbaycanlı. BDU 1996

09.1982--------12.1983 1 saylı orta məktəbdə katib
12.1983--------06.1985 hərbi xidmətdə
08.1985--------09.1990 "Jdanov" adına kolxozda kolxozçu
12.1990--------03.1991 "Azərticarəttexnika" ixtisaslaşdırma tə'mir-quraşdırma kombinatında fəhlə
07.1991--------08.1992 Ali Məhkəmədə diktafon qruppunun maşinisti
08.1992--------02.1998 Ali Məhkəmədə cinayət işləri üzrə məhkəmə iclas katibi
02.1998--------09.2000 Ali Məhkəmədə Rəyasat Heyyətinin məsul kətibi
09.2000--------07.2007 Ağır cinayətlərə dair işləri üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin hakimi.
07.2007--------h/h Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi


Muradov Ceyhun Məcid oğlu

hakim

1961-ci ildə. Sabirabadda anadan olub. Azərbaycanlı. BDU 1993

06.1977--------11.1978 Sabirabad rayon "Bakı" kolxozunda kolxozçu
1978-------------1980 Bakı maliyyə kredit texnikumunda tələbə
1980-------------1982 hərbi xidmətdə
03.1983--------04.1984 Əli-Bayramlı şəhər pambıqtəmizləmə zavodunda hüquq məsləhətçisi
04.1984--------07.1986 Əli-Bayramlı şəhər məhkəməsində məhkəmə icraçısı
07.1986--------09.1990 Əli-Bayramlı rayonlararası qaz birliyində hüquq məsləhətçisi
09.1990--------06.1994 Hacıqabul rayon prokurorluğunda dəftərxana müdiri
06.1994--------10.1995 Ağstafa rayon prokurorluğunda stajor
10.1995--------10.1996 Bərdə rayon prokurorluğunun müstəntiqi
10.1996--------09.2000 Ağdaş rayon prokurorluğunun müstəntiqi
09.2000--------07.2007 Gəncə hərbi məhkəməsinin sədri
07.2007--------h/h Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi


Rüstəmov Əsədulla İbadulla oğlu

hakim

1958-ci ildə. Şahbuzda anadan olub. Azərbaycanlı. BDU 1986

09.1976--------05.1977 Şahbuz rayon S.Vurğun adına sovxozda fəhlə
05.1977--------06.1979 hərbi xidmətdə
06.1979--------04.1980 Bakı şəhər 4 N li PTM-də şagird.
05.1980--------01.1985 Bakı komvol kombinatında fəhlə.
01.1985--------07.1987 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziliyində texnik
07.1987--------11.1987 Qanunlar Toplusu qurupunun redaktoru
11.1987--------12.1989 Qanunlar Toplusu qurupunun böyük redaktoru
12.1989--------09.1990 Qanunlar Toplusu qurupunun 1-ci dərəcəli mütəxəssisi
09.1990--------01.1993 Hamımlıqla hüquqi təhsil və hüquq tərbiyəsi işi şöbəsinin rəisi
01.1993--------09.2000 Siyəzən rayon məhkəməsinin hakimi
09.2000--------07.2007 Şamaxı rayon məhkəməsinin hakimi
07.2007--------h/h Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi


Əliyeva Şəfiqə Musa qızı
hakim

1955 -ci ildə. Gəncədə anadan olub. Azərbaycanlı. BDU 1979
09.1972---08.1974 Gəncə şəhəri 30 saylı uşaq bağçası paltar saxlayan
09.1979---10.1981 Gəncə hüquq məsləhətxanasında vəkil
10.1981---09.1995 Gəncə şəhəri 1 saylı notariat kontorunda dövlət notariusu
09.1995---09.2000 Gəncə şəhəri Nizami rayon VVAQ şöbəsində müdir
09.2000---07.2007 2 saylı yerli iqtisad məhkəməsinin hakimi
07.2007---08.2008 Gəncə yerli iqtisad məhkəməsinin hakimi
08.2008---h/h Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi
Hakimlər:
Bayramov Elşad Abdulla oğlu,
Əhmədov Ceyhun Rasim oğlu,
Əliyev Bədəl Cəlal oğlu,
Rzaquliyev Şamil Qəhrəman oğlu,
Süleymanov Loğman Sirac oğlu.
 
Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Əsgərov Qürbət Ağa oğlu

sədr

20.03.1958. Doğulduğu yer: Naxçıvan MR, Şərur rayonu. Azərbaycanlı. Bakı Dövlət Universiteti. Hüquqşünas.
10.1975 - 06.1976 Naxçıvan MR Şərur rayon kommunal təsərrüfat idarəsində fəhlə
09.1976 - 07.1977 Sumqayıt şəhəri 17 №-li texniki peşə məktəbində şagird
08.1977-05.1978 Bakı şəhəri 2№-li təmir tikinti idarəsində dülgər.
05.1978 - 06.1980 Həqiqi hərbi xidmət
08.1980-03.1989 Bakı Baş Tikinti Sənayeləşdirilmiş Evtikmə İstehsalat Birliyi 16№-li tikinti idarəsində dülgər
03.1989-05.1990 Bakı Baş Tikinti "Bakımonolittikinti" layihə sənaye tikinti birliyində 1-ci dərəcəli hüquq məsləhətçisi
05.1990 - 07.1990 Bakı şəhəri "Hədiyyələr və bədii məmulat üzrə xalq yaradıcılığı" istehsalat birliyində hüquqşünas.
07.1990-05.1993 Bakı şəhəri Nərimanov rayon İcra Hakimiyyəti mənzil sahəsinin uçotu və bölüşdürülməsi şöbəsində hüquqşünas, baş müvəkkil,
şöbə müdirinin müavini, 1-ci dərəcəli baş müvəkkil
05.1993-11.1993 Sumqayıt şəhər prokurorluğunun böyük müstəntiqi vəzifəsi üzrə stajor
11.1993-02.1994 Bakı şəhər prokurorluğu daxili işlər orqanlarında qanunların icrasına nəzarət şöbəsinin prokuroru
03.1994-11.1998 Azərbaycan Respublikası Hava Hücumundan Müdafiə və Hərbi Hava Qüvvələri qoşunlarında qanunların icrasına nəzarət üzrə
hərbi prokurorluqda böyük müstəntiq
11.1998 - 06.1999 İxtisaslaşdırılmış hərbi prokurorluğun böyük müstəntiqi
06.1999-09.2000 İxtisaslaşdırılmış hərbi prokurorun müavini
09.2000-04.2006 Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi məhkəməsinin hakimi
04.2006-07.2007 Ali Məhkəmənin hakimi
07.2007- h/h Əli Bayramlı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri
Ağayev Valeh Məmməd oğlu

Hakim

15.03.1956. Doğulduğu yer: Bakı şəhəri. Hüquqşünas. Tomsk Dövlət Universiteti

10.1973-04.1974 Bakelektroştamp zavodunda çilingər
05.1974-05.1976 Hərbi xidmət
06.1976-09.1977 "Azgeoəsaslıtəminsular" idarəsində mühərrikçi
10.1977-11.1979 "Kontur" istehsalat birliyində çilingər
12.1979-08.1980 Tomsk Dövlət Universitetinin hazırlıq şöbəsinin dinləyicisi
08.1980-09.1984 Toms Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini tələbəsi
10.1981-09.1983 Universitetin ƏTŞ-də dülgər
09.1983-09.1984 Universitetin ƏTŞ-da böyük mühəndis.
09.1984-02.1986 Azərbaycan SSR Dövlət kənd təsərrüfatı istehsal -texniki təminat komitəsinin 1saylı MRTB-də hüquqşünas
02.1986-07.1987 Azərbaycan SSR Dövlət Neft məhsulları təminatı komitəsinin BƏNDNB-da hüquqşünas
07.1987-03.1989 Azərbaycan SSR Dövlət Neft məhsulları təminatı komitəsində hüquqşünas
03.1989-08.1989 Azərbaycan SSR Dövlət Yanacaq komitəsinin NMTS i/b-də böyük hüquqşünas
08.1989-07.1990 Azərbaycan SSR Dövlət Yanacaq komitəsinin NMTS i/b-də 1-ci dərəcəli hüquqşünas
07.1990-09.1990 Azərbaycan Dövlət Arbitrində 1-ci dərəcəli mütəxəssis
09.1990-02.1993 Azərbaycan Dövlət Arbitrajında dövlət arbitrı
02.1993-07.2000 Azərbaycan Respublikası Ali Arbitraj məhkəməsində hakim
07.2000-07.2007 Azərbaycan Respublikası İqtisad məhkəməsinin hakimi
07.2007- h/h Əli Bayramlı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi


Əhmədov Əhməd Abbas oğlu

Hakim

16.04.1967. Doğulduğu yer: Bərdə rayonu. Hüquqşünas. Bakı Dövlət Universiteti

08.1983-05.1985 Bərdə rayonu "Azərbaycan" kolxozunda kolxozçu
05.1985-05.1987 Həqiqi hərbi xidmət
05.1987-08.1989 Bərdə rayonu "Azərbaycan" kolxozunda kolxozçu
08.1989-07.1994 Bakı Dövlət Universitetində tələbə
10.1994-03.1996 Zəngilan rayon prokurorunun köməkçisi vəzifəsi üzrə stajor
03.1996-08.2000 Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu mülki işlər üzrə məhkəmə qərarlarının qanuniliyinə nəzarət idarəsinin prokuroru
08.2000-07.2007 Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimiKərimov Fərhad Abdulkərim oğlu
Hakim

05.02.1957. Doğulduğu yer: Zərdab rayonu. Bakı Dövlət Universiteti. Hüquqşünas.

08.1973-04.1975 Bakı şəhəri 21№-li ixtisaslaşdırılmış tikinti idarəsində fəhlə
04.1975-051977 Həqiqi Hərbi xidmət
05.1977-09.1988 Bakı şəhəri 21№-li ixtisaslaşdırılmış tikinti idarəsində fəhlə, briqadir
09.1988-02.1992 "Azərməişətxüsusitikinti" birliyində hüquq məsləhətçisi, 1-ci dərəcəli hüquq məsləhətçisi, baş hüquq məsləhətçisi
03.1992-06.1992 Bakı şəhəri ayaqqabının fərdi tikiş və təmiri üzrə "Mehriban" istehsalat birliyində İşləri idarəetmə şöbəsinin hüquq məsləhətçisi
06.1992-09.1992 "Azneftkimyazavodtəmir" trestində hüquqşünas
09.1992-03.1993 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Texniki peşə təhsili üzrə tədris istehsalat hüquq məsləhətçisi, baş hüquq məsləhətçisi
03.1993-08.2000 Azərbaycan Respubliksaı Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyasında məsləhətçi
08.2000-07.2007 Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsində hakim
07.2007-h/h Əli Bayramlı Apellyasiya Məhkəməsində hakim


Nurməmmədov Əhməd Güləhməd oğlu
Hakim

02.01.1965. Doğulduğu yer: Quba rayonu. Bakı Dövlət Universiteti. Hüquqşünas.

09.1983-04.1984 Quba rayon Dmitrov adına sovxozda fəhlə
04.1984-05.1986 Həqiqi hərbi xidmət
08.1986-08.1991 Bakı Dövlət Universitetində tələbə
12.1991-06.1992 Laçın rayon prokurorluğunda stajor müstəntiq
06.1992-08.1992 Ağstafa rayon prokurorluğunda stajor müstəntiq
08.1992-02.1998 Qusar rayon prokurorluğunda müstəntiq
02.1998-09.2000 Qusar rayon prokurorunun böyük kömakçisi
09.2000-07.2007 Şəki rayon məhkəməsinin hakimi
07.2007-h/h Əli Bayramlı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi


Süleymanov Saleh Ocaqverdi oğlu
Hakim

01.11.1949. Doğulduğu yer: Bərdə rayonu. Bakı Dövlət Universiteti. Hüquqşünas.

08.1966-08.1967 Bərdə rayonu Çələbilər kəndi 8 illik məktəbində katib
11.1967-08.1970 Bərdə rayonu 11№-li Dəmir-Beton məmulatları zavodunda fəhlə
09.2970-07.1975 Bakı Dövlət Universitetində tələbə
08.1975-01.1976 Tərtər rayon Dövlət notariat kontorunda təcrübəçi
01.1976-07.1976 İsmayıllı rayon Dövlət notariat kontorunda dövlət notariusu
07.1976-06.1977 Saatlı rayon Dövlət notariat kontorunda dövlət notariusu
06.1977-06.1987 Ağdaş rayon dövlət notariat kontorunda dövlət notariusu
03.1987-09.2000 Ağdaş rayon məhkəməsində təcrübəçi hakim, hakim
09.2000-07.2007 Neftçala rayon məhkəməsində hakim
07.2007-h/h Əli Bayramlı Apellyasiya Məhkəməsində hakimƏkbərov Kamran Hüseyn oğlu

Hakim

16 may 1961, Daşkəsən rayonu. Bakı Dövlət Universiteti, 1986-ci il. Hüquqşünas.

08.1978-07.1979 - Gəncə şəhəri Rabitə qovşağında poçtalyon.
07.1979-05.1981 - Həqiqi hərbi xidmət.
06.1981-08.1981 - Gəncə şəhəri Rabitə qovşağında elektro-mexanik.
08.1981-07.1986 - Bakı Dövlət Universitetində tələbə.
09.1986-08.1989 - Şəmkir rayonu hüquq məsləhətxanasında stajçı, vəkil.
08.1989-09.1992 - Gəncə şəhər hüquq məsləhətxanasında vəkil.
09.1992-09.2000 - Gəncə qarnizonu Hərbi Məhkəməsinin hakimi.
09.2000-07.2007 - Qazax Hərbi Məhkəməsinin hakimi.
07.2007-08.2008 - Lənkəran Hərbi Məhkəməsinin hakimi - məhkəmənin sədri vəzifəsini icra edən.
08.2008 - Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi.


Zeynalov Zeynal Ağabala oğlu

Hakim

2 aprel 1963, İmişli rayonu. Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1992-ci il. Hüquqşünas.

1976-1981 - İmişli rayon kənd texniki peşə məktəbində tələbə.
1981-1983 - Həqiqi hərbi xidmət.
1983-1985 - Bakı Maliyyə Kredit texnikumu.
1985-1986 - İmişli rayon Cəfərli kolxozunda hüquq məsləhətçisi.
1986-1991 - Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində tələbə.
1991-1997 - İmişli rayon məhkəməsində məhkəmə iclas katibi.
1997-2000 - Ədliyyə Nazirliyi Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə İmişli Bölgə Sahəsində aparıcı mütəxəssis.
2007-2007 - Masallı rayon Məhkəməsində hakim.
2007-2008 - Tovuz rayon Məhkəməsində hakim.
06.2008 - Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi.
Hakimlər:
Babayev Zəki Baba oğlu,
Camalov Etibar Əli oğlu,
Dosiyev Amil Qaraxan oğlu,
Əhmədov İsmayıl Həmid oğlu,
Heydərov Tofiq Xudayar oğlu,
Mirzəyev Nüsrət Fətulla oğlu,
Novruzov Ələsgər Əli İskəndər oğlu.
 
Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Əkbərov Mübariz Dosməmməd oğlu

Sədr


Burcayev Ramazan Hacı oğlu

Hakim
15.08.1940. Zaqatala rayonu, Mazıx kəndi. Hüquqşünas. Bakı Dövlət Universiteti. Ailəlidir
1971 - 1972 - Təyinatla Azərbaycan SSR-nin Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Orqanları İdarəsində hakim-stajor.
1972 - 1976 - Balakən Rayon Xalq hakimi.
1976 - 1987 - Ağdam Rayon Xalq Məhkəməsinin sədri.
1987 - 2000 - Azərbaycan Respubliksı Ali Məhkəməsinin hakimi.
1995 - 1998 - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü.
2000 - 2007 - Azərbaycan Respubliksı Ali Məhkəməsinin sədrinin müavini, Hərbi Məhkəmələrin İşləri Üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri.
16.07.2007 - ci ildən hal-hazıra kimi Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin sədri.
Rəhimov Kamil Ismayıl oglu

Hakim
01.02.1952. Naxçıvan MR, Ordubad rayonu. Bakı Dövlət Universiteti. Hüquqşünas. Ailəlidir
1981 - 1995 Bakı şəhəri, Qaradağ və Nizami rayonlarında baş məhkəmə icraçısı
1995 - 2000 Mingəçevir şəhər Xalq Məhkəməsinin hakimi
2000 - 2007 Oğuz rayon Məhkəməsinin hakimi
16.07.2007-ci ildən hal-hazıra kimi Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi
Babayev Qədim Xalid oğlu

Hakim
14.04.1962. Oğuz rayonu, Kərimli kəndi. Bakı Dövlət Universiteti. Hüquqşünas. Ailəlidir.
1993 - 2000 - Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində həqiqi hərbi xidmətdə olmaqla
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyası sədrinin kadrlar üzrə köməkçisi,
Hərbi Kollegiyanın işlər müdiri-sədrin köməkçisi
2000 - 2007- Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası hərbi məhkəməsinin hakimi
16.07.2007- ci ildən hal-hazıra kimi Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi
Kərimov Qəzənfər Babaxan oğlu

Hakim
17.01.1961. Gürcüstan Respublikası, Qardabani rayonu. Belorusiya Dövlət Universiteti. Hüquqşünas. Hüquq elmləri namizədi. Ailəlidir
1987 - 1991 - İxtisası üzrə hüquq məsləhətçisi
1991 - 2000 - Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü
2000 - 2007 - Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi
16.07.2007 - ci ildən hal-hazıra kimi Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi
Məmmədov Namiq Eyyub oğlu

Hakim
11.10.1965. Sabirabad rayonu Axtaçı kəndi. Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Bakı Dövlət Universiteti. Hüquqşünas. Ailəlidir.
1991 - 1995 - Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq institunun “hüquqi tədqiqatlar” şöbəsində kiçik elmi işçi.
1995 - 2000 - Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü, Bakı şəhəri 4 saylı Hüquq Məsləhətxanası - vəkil.
2000 - 2007 - Ağdam rayon məhkəmsinin hakimi
16.07.2007 - ci ildən hal-hazıra kimi Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi
Hakimlər:
Qasımov Vidadi Kamal oğlu,
Məmmədov Elbrus Hacıbala oğlu,
Səlimov Hümbət Qamuna oğlu.
 
Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr
İkram Heydər oğlu Kərimov
Hakimlər:
Hüseynov Azər Qəmbər oğlu,
Quliyev Telman Osman oğlu,
Məmmədova Lətifə Məhyəddin qızı,
Nəbiyev Hüseyn Əmir oğlu,
Nuriyeva Afaq Bayram qızı,
Tağızadə Gülnarə Fikrət qızı.
Əhmədov Əhməd Abbas oğlu,
Həmidov Həmid Üzeyir oğlu,
Həsənov İlham Məmmədcəfər oğlu,
İsgəndərov Rasim Soltan oğlu,
Nəsibov Nazim Məcid oğlu,
Zeynalov Mübariz Hüseyn oğlu,
Cəfərov Vidadi Cəfər oğlu

 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
 1. Süleymanov Ramiz Rəhim oğlu - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri
 2. Cəfərov İlham Məmməd oğlu - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədr müavini
 3. Nəsibov Hafiz Qənbər oğlu - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Hərbi Məhkəmələrin İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri
 4. Nəbiyev Hüseyn Əmir oğlu - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin İqtisadi Mübahisələrə dair İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri
 5. Allahverdiyev Əli Kərim oğlu - hakim
 6. Kuimova Vera Gennadiyevna - hakim
 7. Qurbanov Yusifəli Süleyman oğlu - hakim
 8. Məmmədov Fəxrəddin Rüstəm oğlu - hakim
 9. Quliyev Vüqar Kərim oğlu - hakim
 10. Məmmədov Qabil Neymət oğlu - hakim

 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
Hakimlər
Hakimlər:

Qarayev Sənan Məmməd oğlu
Cəfərov Mahmud Məhəmməd oğlu
Nağıyev İsfəndiyar Səfər oğlu
Novruzov Əsgər Novruz oğlu
 
1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
Hakimlər
Hüseynov Müseyib Abbas oğlu

Sədr
21 avqust 1960-cı ildə anadan olub. 1986-cı ildə ADU-nun hüquq fakultəsinin axşam şöbəsini bitirib. 1987-ci ildən 1993-cü ilə qədər Azərbaycan SSR Dövlət Arbitrajında dövlət arbitri və hakimi vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildən 2000-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunda şöbənin böyük prokuroru, 2000-ci ildən 2007-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin hakimi vəzifəsində işləyib. 2007-ci ilin 28 iyul tarixindən 1 saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsinin sədri vəzifəsində işləyir.
Əsədova Tahirə Əlif qızı

hakim
10 aprel 1960-cı ilə anadan olub. 1982-ci ildə ADU-nun hüquq fakultəsini bitirib. 1982-ci ildə 1983-cü ilədək 1 saylı Bakı Dövlət Notariat kontorunda dövlət notariusu 1983-1987-ci illərdə Ədliyyə Nazirliyində inspektordan baş məsləhətçiyə kimi 1987-2007-ci ilədək Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində baş məsləhətçi işləyib. 28.07.2007-ci il tarixindən 1 saylı Bakı Yerli İqtisad məhkəməsində hakim işləyir.
Abbasov Qurban Rəşid oğlu

hakim
1952-ci ildə anadan olub. 1971-ci ildə əmək fəaliyyətinə başlayıb müxtəlif idarələrdə əvvəllər fəhlə, sonra məhkəmə icraçısı, vəkil, 2000-ci ildən 2007-ci ilədək Azərbaycan Respublikası Apelyasiya Məhkəməsində hakim işləyib. 28.07.2007-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı yerli İqtisad Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilib.
Bayramov Müseyib Seyfəddin oğlu
hakim
06 may 1964-cü ildə anadan olub. 1987-1992-ci illərdə BDU-nun tarix fakültəsini 1992-1996-cı illərdə BDU-nun hüquq fakültəsini bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1994-cü ildən başlayaraq polis orqanlarında inspektor, "Yurist" hüquq firmasında hüquqşünas, "Qayğı" Konsernində Hüquq şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının Dövlət quruculuğu üzrə qanunvericilik şöbəsinin məsləhətçisi, şöbə müdirinin müavini və sektor müdiri kimi vəzifələrdə işləyib. 2007-ci il iyul 28-dən Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı yerli İqtisad Məhkəməsinin hakimi vəzifəsində təyin edilib.Məmmədova Şərafət Asif qızı

hakim
01 mart 1973-cü ildə anadan olub. 1995-ci ildə BDU-nin hüquq fakültəsinin əyani şöbəsini bitirib. 1997-ci ildən - 2000-ci ilədək Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu məhkəməsində dəftərxana müdiri, 2000-20001-ci illərdə Bakı şəhəri, Səbail rayonu məhkəməsində məsləhətçi, 2002-ci ildən 2007-ci ilin iyul ayınadək Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsində məsləhətçi, 2007-ci ilin iyul ayından 2008-ci ilin avqust ayınadək Bakı Apelyasiya Məhkəməsində böyük məsləhətçi vəzifələrində çalışıb. 2008-ci ilin 06 avqust tarixindən 1 saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsinin hakim vəzıfəsində işləyir.
 
2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
Hakimlər
Rəşid Şükür oğlu Rzayev

Sədr
7 iyun 1960-cı ildə anadan olub, 1982-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. 1982-1985-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Azərbaycan Elmi-Təhqiqat Məhkəmə Ekspertizası İnstitutunda mütəxəssis, kiçik elmi işçi vəzifəsində işləyib. 1985-2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prokurorluq orqanlarında işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə 2 saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsinin sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir.
İlham Bayram oğlu Əhmədov

Hakim
15 avqust 1965-ci ildə anadan olub, 1986-1991-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1991-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin Mülki Hüquq kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə 2 saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
İntizar Hacı qızı Bayramova

Hakim
18 mart 1952-ci ildə anadan olub, 1973-cü Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. 1973-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prokurorluq orqanlarında işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə 2 saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Miminat Tacıb qızı Hacıbəyova

Hakim
30 may 1964-cü ildə anadan olub, 1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil alıb, 1982-1983-cü illərdə "Qırmızı Şərq" Mətbəəsində cildçi, 1988-1990-cı illərdə Bakı şəhəri Nərimanov Rayon sosial təminat şöbəsində baş müfəttiş, 1991-1992-ci illərdə "Femida" hüquq firmasında hüquq məsləhətçisi, 1993-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsində məsləhətçi vəzifələrində çalışıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə 2 saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisad Məhkəməsinin hakimi
Hakimlər
Heydərov Faiq İnqilab oğlu
 
Gəncə yerli iqtisad məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər

Zərbəliyev Zərbəli Şirinbala oğlu - Sədr

Rəfiyev Rövşən Rafiq oğlu - Hakim

 
Sumqayıt yerli iqtisad məhkəməsinin hakimi
Hakimlər

Bəşirov Çingiz Adil oğlu - Sədr

Məmmədov Zaur İkram oğlu - Hakim

 
Şəki yerli iqtisad məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər

Osmanov Usaməddin Hidayət oğlu - Hakim

 
Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər

Sədr:

Həsənov Həbib Bəhram oğlu


Hakimlər:

Abbasov Rafiq Qaraxan oğlu
Əliyev Müslüm Qurban oğlu
Həsənov Həbib Bəhram oğlu
Hüseynov Salman Bilal oğlu

 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər

Hakimlər:

Şirinov Ziya Allahverdi oğlu
Əliyev Qasım Vəli oğlu
Quliyev Vüqar Kərim oğlu


 
Ağdam Hərbi Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Nəsirov Vidadi Zahid oğlu
Hakimlər:
Abbasov Abbas Daşdəmir oğlu
Nəsirov Vidadi Zahid oğlu
 
Füzuli-Qubadlı Hərbi Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Bəşirov Kamil Sücəddin oğlu
Hakimlər:
Bəşirov Kamil Sücəddin oğlu
Qasımov Adil Əli oğlu
 
Gəncə Hərbi Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Quliyev Xıdır İnqilab oğlu
Hakimlər:
Qədirov Vaqif Duni oğlu
Quliyev Xıdır İnqilab oğlu
 
Qazax Hərbi Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Əliyev Natiq Mürsəl oğlu
Hakimlər:
Abdullayev Əlizamin Gülzalı oğlu
Əliyev Natiq Mürsəl oğlu
 
Lənkəran Hərbi Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakimlər:
Əkbərov Kamran Hüseyn oğlu
Məmmədov Şirvan İbrahim oğlu
Əhmədov Vüqar İkram oğlu
 
Sumqayıt Hərbi Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Əliyev Kamal Vəli oğlu - sədr vəzifələrini icra edən
Hakimlər:
Ağamirzəyev Fəxrəddin Mansur oğlu
Cəfərov Vidadi Cəfər oğlu
Hacıyev Siyavuş Həbib oğlu
 
Tərtər Hərbi Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sadayev Qabil Şamı oğlu - Hakim
 
Abşeron Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Səmədov Əşir Rəşid oğlu
Hakimlər:
Abbasov Şəmsəddin Rizalı oğlu

 
Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Gülzar Lətif qızı Rzayeva

Sədr

13 yavnar 1950-ci il tarixdə Yevlax rayonunun Səmədabad kəndində anadan olub. 1966-cı ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1968-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinə daxil olunmuşdur və 1973-cü ildə hüquqşünas ixtisası üzrə oranı bitirmişdir. 1973-1977-ci illərdə Bakı şəhər 1 nömrəli hüquq məsləhətxanasında vəkil, 1977-1981-ci illərdə Bakı şəhərinin Əzizbəyov rayonunda prokuror köməkçisi işləmişdir. 1981-1985-ci illərdə Əzizbəyov rayon Xalq məhkəməsinin xalq hakimi, 1985-1987-ci illərdə həmin məhkəmənin sədri olmuşdur. 21 may 1987-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədr müavini - mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının sədri təyin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Məhkəmə-Hüquq şurasının üzvü seçilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti ümummilli lider Heydər Əliyevin 19 aprel 2000-ci il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin sədri təyin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 dekabr 2005-ci il tarixli Fərmanı ilə Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin sədri təyin edilmişdir.

Hüseynov Araz Firidun oğlu

Hakim

1972-ci ildə anadan olub. 1989-1994-cü illər Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi; 1999-2002-ci illər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının İnzibati idarəetmə fakültəsi, Əmək fəaliyyəti: 1994 ilin sentyabr ayından 1996-cı ilin dekabr ayınadək Qaradağ rayon İcra Hakimiyyəti Hüquq şöbəsi, 1-ci dərəcəli hüquqşünas; 1998-ci ilin fevral ayından 1999-cu ilin dekabr ayınadək Ədliyyə Nazirliyi Qanunvericilik və hüquqi təbliğat idarəsinin mütəxəssisi, aparıcı mütəxəssisi, baş mütəxəssisi, 3-cü dərəcəli hüquqşünas; 1999-cu ilin dekabr ayından 2000-ci ilin avqust ayınadək Ədliyyə Nazirinin köməkçisi, 2-ci dərəcəli hüquqşünas; 2000-ci ilin avqust ayından 2007-ci ilin avqust ayınadək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin böyük məsləhətçisi, baş məsləhətçisi, dövlət qulluğunun baş müşaviri. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Əhmədov Rauf Dəmirqan oğlu

Hakim

18.09.1958-ci il tarixində anadan olub. 1983-cü ildə Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Həmin vaxtdan Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətində hüquq məsləhətçisi vəzifəsində çalışıb. 1990-cı ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik idarəsində, Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı idarəsində, Məhkəmə orqanları idarəsində müxtəlif vəzifələrdə işləyib. 2000-ci il ildən 2007-ci ilədək Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Həsənov Elnur Məmmədsaat oğlu

Hakim

25.03.1975-ci il tarixində anadan olub. 1992-ci il tarixində orta məktəbi bitirərək həmin il Türkiyə Respublikasının İstanbul Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsinə, 1994-cü il tarixində isə həmin Universitetin Hüquq Fakültəsinə qəbul olunub. 1999-cu ildə İstanbul Universitetinin Hüquq Fakültəsindən məzun olaraq İstanbul Vəkillər Kollegiyasında vəkillik stajı keçmiş, eyni zamanda vəkil köməkçisi olaraq fəaliyyətə başlamışdır. 2001-2002-ci illərdə "Avrasiya Mühəndislik A.Ş" şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı fılialında, 2002-2006-cı illərdə isə "Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi" MMC-də hüquqşünas vəzifəsində işləyib. 2006-2007-ci illərdə "İST" fırmasında hüquqşünas, 2007-ci ilin oktyabr ayından isə, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü olaraq fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Əmirxanova Kəmalə Fərman qızı

Hakim

8 noyabr 1965-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1982-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra həmin ildə Moskva Dövlət Universitetinin hüqüq fakultəsinə qəbul olunub, 1987-ci ildə həmin fakultəni bitirib. Universiteti bitirdikdən sonra 1987-1989-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzində ekspert-xəttşunas vəzifəsində işləyib. 1993-cü ilin sentyabr ayından Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarənin prokuroru, sonradan isə hüquqi təminat idarəsinin prokuroru vəzifələrində işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilib.

Fuad Ələsgər oğlu Hüseynov

Hakim

27.01.1974-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1998-ci ildə Türkiyənin Ankara Universitetinin Hüquq fakültəsini bitirmişəm. 2000-ci ildə həmin Universitetin Avropa İttifaqı Hüququ kafedrasının maqistraturasını, 2003-cü ildə isə Beynəlxalq Hüquq kafedrasının doktoranturasını bitirərək Hüquq Doktoru (PhD) elmi adını alıb. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi verilmişdir. 1999-cu ildən 2002-ci ilə kimi Qafqaz Universitetinin Hüquq fakültəsində müəllim, 2002-ci ildən 2007-ci ilə kimi «Barmek AEŞ» MMC-də hüquq müşaviri, 2007-ci ildən Qafqaz Universitetinin Hüquq fakültəsində baş müəllim vəzifələrində işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunub. 2 kitab və 15 elmi məqalələrin müəllifidir.
Famil Hümbət oğlu Nəsibov

Hakim

01.02.1958-ci ildə anadan olub. 1975-ci ildə Oğuz rayonu Kərimli kənd orta məktəbini, 1976-cı ildə Bakı şəhəri 22 saylı Peşə Texniki Məktəbini, 1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. 1976-1978-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olub. 1979-1989-cu illərdə Bakı şəhəri 2 saylı evtikmə kombinatında fəhlə işləyib. 1990-2000-ci illərdə Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsində məhkəmə iclası katibi, məhkəmə icraçısı və baş məhkəmə icraçısı vəzifələrində işləyib. 2000-2007-ci illərdə Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hakimi işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunub.

Nürəddin Abuzər oğlu Bağırov

Hakim

20.07.1970-ci il tarixində Bakı şəhərində anadan olub. 1988-1990-cı illərdə müddətli həqiqi hərbi hərbi xidmət xidmət keçmişdir. 1996-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. 1992-1994-cü illərdə Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsində məhkəmə iclas katibi vəzifəsində, 1994-1999-cu illər dövründə kommersiya qurumlarında hüquqşünas vəzifəsində işləyib. 1999-cu ildən Ədliyyə Nazirliyi Qanunvericilik Baş İdarəsinin baş məsləhətçisi vəzifəsində işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 avqust 2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Səbail Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
 
Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Cəfərov Ələddin Adil oğlu
Sədr
15 iyun 1956-cı ildə Şəmkir rayonunda anadan olub. 1973-cü ildə Şəmkir rayon Könüllü kənd orta məktəbini bitirib. Hərbi xidmətdən sonra əmək fəaliyyətinə Gəncə şəhəri, Çini qablar zavodunda qəlibləyici vəzifəsi ilə başlayıb. Sonralar 1978-cı ildə Rusiya Federasiyasının Tümen vildayətində «Tümenneftqaztikinti» trestində rəngsaz, 1978-1984-cü illərdə Tümen vilayətinin daxili işlər orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə işləyib, sonra 1985-1993-cü illərdə Bakı şəhəri, Səbail Rayon Məhkəməsində cinayət işləri üzrə katib və məhkəmə iclas katibi işləyib. 1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsini bitirib. 1993-2000-ci ilərdə Səbail Rayon Məhkəməsinin hakimi, 2000-2007-ci illər Bakı şəhəri, Nəsimi Rayon Məhkəməsinin sədri, 2007-ci ildən hal-hazıradək Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin sədridir. 2002-ci ildən Azərbaycan Ümumi Məhkəmə hakimlərinin Assosiasiyasının sədri, 2005-ci ildən Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvüdür. Hakimlərin intizamına dair məsələlər üzrə Azərbaycan-Avropa Şurası işçi qrupunun üzvüdür. Ailəlidir.
Hakimlər:


Əhmədova Svetlana Xalid qızı
25 iyul 1955-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Bakı şəhəri 19№-li orta məktəbi bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1972-ci ildə Bakı şəhəri Oktyabr (Yasamal) rayonu Sosial təminat şöbəsində başlayaraq, müxtəlif vəzifələrdə, o cümlədən baş müfəttiş vəzifəsində işləyib. 1984-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. 1983-1990-cı illərdə Azərbaycan Neft istehsalat birliyində hüquq məsləhətçisi, 1990-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində baş məsləhətçi, 2000-2007-ci illərdə Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsində hakim işləyib. 2007-ci ilin iyul ayından Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimidir. Ailəlidir.Tağıyev Xəqani Qəhrəman oğlu
26 aprel 1962-ci ildə Gəncədə anadan olub. 1979-cu ildə Gəncə şəhər 41№-li orta məktəbini bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1979-ci ildə Gəncə şəhəri İri panellərdən evtikmə zavodunda qəlibləyici fəhlə kimi başlayıb. 1981-83-cü illərdə Sovet ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olub. 1983-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinə daxil olub, 3-cü kursdan təhsilini M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində davam etdirib və 1989-cu ildə həmin universitetin jurnalistika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1989-92-ci illərdə «Bakinski raboçi» qəzetində müxbir, 1992-96-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetində müxtəlif vəzifələrdə, o cümlədən Protokol bölməsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. 1996-97-ci illərdə Rusiya Federasiyasının Bakıdakı Səfirliyində tərcüməçi, 1997-99-cu illərdə Dövlət Əmlak Komitəsində mətbuat xidmətinin rəhbəri, 2000-2001-ci illərdə «İTM» İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin baş direktoru işləyib. 2002-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini (ikinci ali təhsil üzrə) bitirib. 2002-2007-ci illərdə Ədliyyə Nazirliyində «Qanunçuluq» jurnalının böyük redaktoru, «Ədliyyə» qəzetinin baş redaktoru, Mətbu nəşrlər qrupunun rəhbəri vəzifələrində çalışıb. 2007-ci ilin iyul ayından Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimidir. Ailəlidir.


Məmmədova Südabə Əlislam qızı
22 iyul 1962-ci ildə Dəvəçi şəhərində anadan olub. 1979-cu ildə Dəvəçi şəhər 2 saylı orta məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirərək Bakı Maliyyə-Kredit texnikumunun “Hüquqşünaslıq” fakültəsinə daxil olub. 1981-ci ildə həmən texnikumu fərqlənmə diplomu ilə bitirərək Dəvəçi rayon Aqrar-Sənaye Birliyində hüquqşünas kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1981-ci ildən 1992-ci ilə kimi müxtəlif dövlət orqanlarında hüquqşünas kimi işləyib. 1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1992-ci ilin oktyabr ayından 2000-ci ilin sentyabr ayına kimi əvvəl Siyəzən, 1996-cı ildən isə Dəvəçi rayonlarında VVADQ şöbələrinin müdiri vəzifələrində çalışıb. 2000-ci ilin sentyabr ayından Siyəzən Rayon Məhkəməsinin hakimi, 2007-ci ilin iyul ayından isə Bakı şəhər Yasamal Rayon Məhkəməsiniun hakimi kimi fəaliyyət göstərir. Ailəlidir.


İsmayılov Tahir Abdulrəhim oğlu
4 fevral 1954-cü ildə İmişli rayonunun Xəlfəli kəndində anadan olub. 1971-ci ildə İmişli rayonu Kürdmahmudlu kənd orta məktəbini bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1971-ci ildə İmişli rayonu «Paris Kommunası» adına kolxozda başlayıb. 1981-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsini bitirib. 1974-1976-cı illərdə Sovet ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olub. 1976-1984-cü illərdə Azərbaycan SSR Sənaye Tikinti Nazirliyinin 4 nömrəli Tikinti Trestində çilingər işləyib. 1984-cü ildən 1987-ci ilə kimi Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsində (Hidrometeorologiya və ətraf mühitə nəzarət İdarəsində) rəis koməkçisi işləyib. 1987-ci ildən 1989-cu ilə kimi Nəsimi Rayon Məhkəməsində iclas katibi işləyib. 1990-cı ildən 2000-ci ilədək Nəsimi Rayon Məhkəməsində, 2000-ci ilin sentyabr ayından 2007-ci il iyul ayınadək Xətai Rayon Məhkəməsində hakim vəzifəsində işləmiş, 2007-ci ilin iyul ayından isə Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimidir. Ailəlidir.


Qurbanov Raqib Əliddin oğlu
07 avqust 1973-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. Əmək fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutunda (hazırkı Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi) başlamış və 1996-cı ilin iyul ayından 2007-ci ilin iyul ayına böyük laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 2003-2007-ci illərdə həmin İnstitutun həmkarlar komitəsinin sədri vəzifəsində çalışmışdır. 1997-2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutunun aspirantura şöbəsində qiyabi təhsil almışdır. Məhkəmə ekspertizası sahəsinə aid 10 yaxın elmi məqalənin və bir metodiki vəsaitin müəllifidir. Ailəlidir.


Qurbanov Elçin Firudin oğlu
18 aprel 1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1987-ci ildə Bakı şəhəri 244 saylı orta məktəbi «gümüş» medalla bitirib. 1993-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. 1994-cü ildən 1997-ci ilədək «Şəfa» tibb müəssisəsində həkim-məsləhətçi vəzifəsində işləyib. 1997-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universtietinin hüquq fakültəsinə daxil olaraq, 2001-ci ildə bakalavr pilləsini, 2005-ci ildə isə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2000-ci ilədək «Bakı» İstehsalat kommersiya firmasında hüquqşünas vəzifəsində, həmin ildən isə Bakı şəhəri Əzizbəyov Rayon Məhkəməsində məhkəmə iclas katibi işləyib. 2007-ci ilin iyul ayından Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimidir. Ailəlidir.

Rzayev Abbas Əhəd oğlu
12 iyun 1975-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayonunun Behrud kəndində anadan olub. 1992-ci ildə Ordubad rayonu Behrud kənd orta məktəbini «gümüş» medalla bitirib. 1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetininin hüquq fakültəsin fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1997-ci ildən Bakı Dövlət Universiteti rektorunun köməkçisi, 1999-cu ildən həmin universitetin «Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər» fakültəsinin müəllimi vəzifələrində işləyib. Eyni zamanda, 1997-ci ildə BDU-nun Cinayət hüququ kafedrasının cinayət hüququ ixtisası üzrə aspiranturasına daxil olub. Hal-hazırda «Cinayət hüququnda məsuliyyəti ağırlaşdıran hallar, cəzanın və məsuliyyətin fərdiləşdirilməsində onun rolu» mövzusunda dissertasiya işini tamamlayıb və yekun müdafiəyə hazırlaşır. Elmi jurnallarda və rəsmi mətbuatda 10-dan çox məqaləsi dərc olunub. 2005- 2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının 5 saylı hüquq məsləhətxanasında vəkil kimi fəaliyyət göstərib. 2007-ci ilin iyul ayından Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimidir. Ailəlidir.


Hacıyeva Mətanət İsfəndiyar qızı
10 may 1961-cı ildə Tovuz rayonunda anadan olub. 1978-1979-cu illərdə Tovuz rayonu üzümçülük sovxozunda fəhlə, 1979-1980-cı illərdə Tovuz rayonu 10 saylı Təmir-tikinti sahəsində fəhlə, 1980-1983-cü illərdə Tovuz rayonu İstehsalat kombinatında fəhlə, 1983-1984-cü illərdə Tovuz rayon 10 saylı Təmir tikintim sahəsində fəhlə, 1984-1985-ci illərdə 1 saylı Yeni Bakı Broyler quşçuluq fabrikində operator vəzifəsində işləyib. 1990-cı ildə BDU-ni bitirib. 1990-1996-cı illərdə Ədliyyə Nazirliyi ETMEK və KPİ-də baş laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi vəzifələrində işləyib. 1996-cı ildə Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəsi məhkəmə ballistik və trasoloji ekspertizalar şöbəsinin böyük eksperti vəzifəsində işləyib. 2008-ci ilin avqust ayından Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimidir. Ailəlidir.


Məmmədov Xəqani Səyyad oğlu
26 may 1976-cü ildə Ermənistan Respublikası, Masis rayonunda anadan olub. 1992-ci ildə Bakı şəhəri 252 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirib. 1997-ci ildə Ankara Universiteti Siyasi elmlər fakültəsini, 1999-cu ildə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunu, 2004-cü ildə BDU-nin hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1998-1999-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsində işləyib. 1999-2000-ci illərdə hərbi xidmətdə olub. 2000-ci ildən Konstitusiya Məhkəməsi Aparatında məhkəmə qərarlarının icrasına nəzarət sektorunun müdiri vəzifəsində işləyib. 2008-ci ilin avqust ayından Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimidir. Ailəlidir.


Mehrəliyev Sərdar Bəşərəddin oğlu
18 aprel 1964-cü ildə Şamaxı rayonunda anadan olub. 1980-1981-ci illərdə Şamaxı rayonu Sabir adına sovxozda fəhlə işləyib. 1981-1986-cı illərdə Kalinin Dövlət Universitetində təhsil alıb. 1986-1987-ci illərdə Sovet ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olub. 1988-ci ildə Şamaxı rayonu, 1 saylı üzüm emalı zavodunda kadr üzrə böyük müfəttiş, 1988-89-cu illərdə «Şirvan» aqrofirmasında, kadr üzrə böyük müfəttiş vəzifəsində işləyib. 1990-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində məhkəmə iclas katibi, Hərbi kollegiyada məsləhətçi, Katibliyin məsləhətçisi, Plenum üzrə məsul katib, Analitik və qanunvericiliyin sistemləşdirilməsi şöbəsinin böyük məsləhətçisi vəzifələrində işləyib. 2008-ci ilin avqust ayından Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimidir. Ailəlidir.


Talışinski Fuad Şəmsəddin oğlu
15 noyabr 1968-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. 1992-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetini, 1999-cu ildə BDU-ni bitirib. 1987-1989-cu illərdə Sovet ordusu sıralarındı hərbi xidmətdə olub.1990-1992-ci illərdə «Kəndtikinti» Birliyi Avtonəqliyyat İstehsalat Birliyinin Baş avtonəqliyyat müəssisəsində texnik və mexanik işləyib. 1993-1998-ci illərdə «Bakı» ƏNBM-nəzarətçi, baş nəzarətçi, əməliyat şöbəsində əməliyyat müvəkkili, 1998-2000-ci illərdə DİN Xətai RPİ-nin Cinayət-axtarış şöbəsində əməliyyat müvəkkili, 2003-2007-ci illərdə Azərbaycan Rsepublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında müəllim, 2000-2004-cü illərdə Konstitusiya Məhkəməsində məsləhətçi, baş məsləhətçi, 2004-cü ildə Konstitusiya Məhkəməsində vətəndaşların qəbulu və şikayətləri şöbəsinin müdir müavini vəzifəsində işləyib. 2008-ci ilin avqust ayından Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimidir. Ailəlidir.
 
Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Paşayev Tofiq Temir oğlu
1966-cı ildə anadan olub, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsini bitirmiş, 1988-1998-ci illərdə prokurorluq orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, 1998-2000-ci illər ərzində elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul və BDU-nun cinayət hüququ kafedrasının dissertantı olmuş, 2000-ci ildən Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin hakimi işləmişdir.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Hakimlər:
Ataşova Raziya Hüseyn qızı
1953-cü ildə anadan olub, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib, 1978-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin elmi işçi, elmi katib, ekspert vəzifələrində, 2000-ci ildən Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin hakimi vəzifəsində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Şükürov Bəhram Adil oğlu
1962-ci ildə anadan olub, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib, 1989-2000-ci illərdə vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olub, 2000-ci ildən Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Səlimova Səadət Rəşid qızı
1970-ci ildə anadan olub, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib, 1993-2007-ci illərdə Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Qaralov İlqar Zahid oğlu
1969-cu ildə anadan olub, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib, 1992-1995-ci illərdə MTN, 1995-2007-ci illərdə prokurorluq orqanlarında işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Əliyev Toğrul Məhəmməd oğlu
1973-cü ildə anadan olub, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib, 1990-2007-ci illərdə Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsində və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Gəncə Şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilib, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 avqust 2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə həmin vəzifədən azad edilərək, Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.İmanov Azad Nizami oğlu
1969-cu ildə anadan olub, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib, 1992-1993-cü illərdə Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsində, 1993-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 avqust 2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Talıbova Leyla Oruc qızı
1971-ci ildə anadan olub, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib, 1990-2008-ci illərdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Qaradağ Rayon Şöbəsində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 avqust 2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Məmmədov Habil Çingiz oğlu
1972-ci ildə anadan olub, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib, 1998-2000-ci illərdə müxtəlif təşkilatlarda hüquqşünas, 2000-2008-ci illərdə Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsində məsləhətçi (məhkəmə iclas katibi) vəzifəsində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 avqust 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

 
Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:

Tağıyev Nazim Hüsü oğlu
02 sentyabr 1953-cü ildə Füzuli şəhərində anadan olmuşdur. 1976-cı ildə Rusiya Federasiyasının Perm Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsini bitirmişdir. 1976-2005-ci illər ərzində Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanlarında fasiləsiz olaraq 29 il müddətində müxtəlif vəzifələrdə, o cümlədən müstəntiq, böyük müstəntiq, xüsusi ilə mühüm işlər üzrə müstəntiq, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin rəisi, Lənkaran rayon prokuroru, Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunda istintaq idarəsinin rəisi, Bakı Şəhər Prokurorluğunda istintaq şöbəsinin prokuroru vəzifələrində işləmişdir. SSR-in "Əmək rəşadətinə görə" medalı ilə təltif edilmişdir. 2005-2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Aparatının rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir. Ailəlidir, 3 övladı var.
Hakimlər:
Hakim Hüseynov Turqay Oqtay oğlu
28 iyun 1961-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir. 1985-1988-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində, 1988-1991-ci illərdə müstəqil vəkil vəzifəsində, 1991-1997-ci illərdə özəl şirkətdə hüquqşünas vəzifəsində işləmişdir. 1997-2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində, 2000-ci ildən 2007-ci ilədək Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim vəzifəsində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Hakim Vəliyeva Elşanə Rafiq qızı 30 mart 1975-ci ildə Biləsuvar şəhərində anadan olmuşdur. 1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinin bitirmişdir. 1992-2007-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Hakim Alıyeva Sevinc Telman qızı 07 iyun 1965-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir. 2007-ci ilədək Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Ailəlidir, 2 övladı var.
Hakim Məmmədov Vüqar Kamal oğlu
12 iyun 1972-ci ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsini bitirmişdir. 1996-cı ildən 2000-ci ilədək Bakı Hərbi Məhkəməsində, 2000-ci ildən 2007-ci ilədək Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsində, 2007-ci ildən 2008-ci ildək Bakı Apellyasiya Məhkəməsində məhkəmə iclasının katibi vəzifəsində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Ailəlidir, 1 övladı var.

Hakim İsmayılov Arif Allahqulu oğlu
28 mart 1961-ci il tarixdə Qubadlı rayonunda anadan olmuşdur. l983-1989-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir. l989-1991-ci illər ərzində "Azərbaycan" Respublika assosiasiyasında hüquqşünas və hüquq şöbəsinin müdir müavini vəzifələrində, 1991-1994-cü illərdə həmin assosiasiyanın nəzdində "Hünər" hüquq məsləhət firmasının direktoru vəzifəsində işləmişdir. 1994-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində məsləhətçi, böyük məsləhətçi və şöbə müdirinin müavini vəzifələrində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Ailəlidir, 2 övladı var.

Hakim Kazımov Rasim Sarı oğlu
01 may 1969-cu ildə Gürcüstan Respublikasının Marneuli rayonunda anadan olmuşdur. 1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsini bitirmişdir. 1997-2006-cı illərdə müxtəlif ali tədris müəssisələrində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. 2006-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinin dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.06.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Ailəlidir.
 
Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr
Qafarov Ağamalı Məmməd oğlu
20 yanvar 1960-cı ildə Naxçıvan MR Şərur rayonunda anadan olmuşdur. 1981-1987-ci illərdə BDU-nun hüquq fakültəsini bitirib. 1993-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prokurorluq orqanlarında çalışmışdır. 2000-2007-ci illərdə Ağır Cinayətləri Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Hərbi Məhkəməsinin hakimi-sədr müavini vəzifəsində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Hakimlər:


Hakim Abdullayev Şahin Zülfüqar oğlu
10 aprel 1964-cü il ildə Şəmkir şəhərində anadan olub. 1981-ci ildə Bakı şəhərində orta məktəbi "Qızıl Medalla", 1981-1986-cı illərdə AzPİ-nin avtonəqliyyat fakültəsini "Fərqlənmə diplomu" ilə, 1991-1995-ci illərdə BDU-nin hüquq fakültəsini bitirmişdir. 1986-1989-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Avtonəqliyyat Nazirliyinin "Azavtonəqliyyattexnika" EİB-də mühəndis vəzifəsində işləmiş, 1989-1998-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Azərbaycan ETMEK və KPİ-də böyük elmi işçi, 1998-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasında baş məsləhətçi vəzifəsində işləmişdir. 2000-ci ilin sentyabr ayından 2007-ci ilin avqust ayınadək Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsində işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Ailəlidir, iki övladı var.


Hakim Məhərrəmova Xuraman Böyükağa qızı
08 fevral 1954-cü ildə Salyan rayonunda anadan olmuşdur. 1975-1981-ci illərdə BDU-nun hüquq fakültəsini bitirib. 1974-2000-ci illərdə Ali Məhkəmədə müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. 2000-2007-ci illərdə Bakı Şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsində hakim vəzifəsində çalışmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Hakim Bədəlov Kəmaləddin Nurəddin oğlu
29 fevral 1964-cü ildə Neftçala şəhərində anadan olmuşdur. 1985-1990-cı illərdə BDU-nun hüquq fakültəsini bitirib. 1990-2007-ci illərdə vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Hakim Mehdiyev Emin Əlixan oğlu
20 yanvar 1972-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1989-cü ildə Bakı şəhərində orta məktəbi gümüş medalla bitirib, həmin il Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuşdur. 1994-cü ildə həmin fakültəni "prof. Vahid Qəhrəmanov" adına adlı təqaüdlə bitirmiş və 1994-cü ildə prokurorluq orqanlarına işə qəbul edilmişdir. 1994-1997-ci illərdə əvvəlcə Ağcəbədi rayon prokurorluğunda stajor, sonradan İsmayıllı Rayon Prokurorluğunda müstəntiq vəzifələrində işləmişdir. 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Qanunvericilik şöbəsinin, sonradan Sosial və iqtisadi sahələrdə qanunvericiliyin icrasına nəzarət şöbəsinin, Qanunların eyni cür və dürüst icrasına nəzarət şöbəsinin prokuroru vəzifələrinə təyin edilmişdir. 2000-ci ildə Respublika Prokurorluğunda aparılmış strutur islahatı ilə əlaqədar İstintaq idarəsində istintaq qrupunun işinə cəlb edilmiş və 2001-ci ildə Baş Prokurorluğun Prokurorluq orqanlarında istintaqa nəzarət idarəsinin prokuroru vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2001-ci ildə köçürülmə qaydasında ədliyyə orqanlarına işə qəbul olunmuş və 15.11.2002-ci ilədək Ədliyyə Nazirliyinin İstintaq idarəsinin müstəntiqi vəzifəsində, həmin tarixdən isə əvvəlcə Təşkilat-analitik idarənin, sonradan isə Təşkilat-nəzarət baş idarəsinin baş məsləhətçisi vəzifələrində çalışmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Ailəlidir, iki övladı var.

Hakim Şirinov İkram Sabir oğlu
01 oktyabr 1963-cü ildə Qəbələ rayonunda anadan olmuşdur. 1985-ci ildə BDU-nin hüquq fakültəsinin axşam şöbəsində daxil olmuş və 1991-ci ildə təhsilini başa vurmuşdur. 1990-cı ildən müxtəlif sahələrdə hüquqşünas vəzifələrində işləmişdir. 1999-cu ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvlüyünə qəbul olunmuş, 2001-ci ildə Vəkillər Kollegiyasının İntizam Komissiyasının üzvü, 2004-cü ildə isə Rəyasət Heyətinin üzvü seçilmiş, 2007-ci ilədək vəkillik fəaliyyəti ilə, eyni zamanda pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbulu ilə əlaqədar, eləcə də, ölkəmizdə aparılan məhkəmə-hüquq islahatları ilə bağlı dəfələrlə müxtəlifkütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən "Azərbaycan" qəzetində hüquqi mövzuda bir sıra məqalələri dərc edilmişdir. Vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin qərarı ilə "Fəxri Hüquq Doktoru" adına layiq görülmüş və "Fəxri Fərman"la təltif edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Vəkillərin İxtisas Komissiyasının hakim üzvü təyin olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Mülik Prosessual Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı yaradılmış işçi qrupun üzvüdür. Ailəlidir, iki övladı var.


Hakim Kərimov Elmar Ramiz oğlu
26 oktyabr 1972-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1989-1994-cü illərdə BDU-nun hüquq fakültəsini bitirib. 1994-1995-ci illərdə Azərbaycan ETMEK və KPİ-də böyük laborant, 1995-1997-ci illərdə Naxçıvan şəhər Prokurorluğunda böyük müstəntiq, 1997-2000-ci illərdə Naxçıvan şəhər Prokurorluğunda prokuror-kriminalist, 2000-2005-ci illərdə Qərb Universitetində baş müəllim, 2005-2008-ci illərdə 12 saylı hüquq məsləhətxanasında vəkil vəzifələrində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2008-ci ildə Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Hakim Əhmədov Elman Məmməd oğlu
26 iyul 1965-ci ildə Zəngilan rayonunda anadan olmuşdur. 1990-1995-cü illərdə BDU-nun hüquq fakültəsini bitirib. 1982-1983-cü illərdə Zəngilan rayon 33 saylı SMD-də fəhlə, 1986-1989-cu illərdə Zəngilan rayon DİŞ yanında Mühafizə Bölməsində gözətçi, 1989-1993-cü illərdə Zəngilan rayon Kommuna (M. Əsədov) sovxozunda hüquq məsləhətçisi, 1994-2008-ci illərdə Azərbaycan ETMEK vəKPİ-də kargüzar, böyük laborant, elmi işçi, böyük elmi işçi, böyük ekspert vəzifələrində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2008-ci ildə Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Hakim Hüseynova Sevda Əziz qızı
1990-cı ildə BDU-nun hüquq fakültəsini bitirib. 1991-1993-cü illərdə Prezident Aparatının dövlət hüquq şöbəsində inspektor, baş inspektor, mütəxəssis, 1993-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda prokuror, böyük prokuror, şöbə rəisinin müavini vəzifələrində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2008-ci ildə Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Ailəlidir. 1 övladı var.

Hakim Hümbətov Etibar Zülfüqar oğlu
27 iyul 1971-ci ildə Ermənistan Respublikasında anadan olmuşdur. 1992-1995-ci illərdə Bakı Plan-İqtisad Texnikumunu, 1996-2000-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini (bakalavr), 2002-2005-ci illərdə isə BDU-nun hüquq fakültəsinin magistraturasını bitirib. 1989-1991-ci ildə keçmiş SSRİ Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətdə olub. 1991-1992-ci illərdə Xətai RİK yanında TTİ-də fəhlə, 1993-2008-ci illərdə Ədliyyə Orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. Məhkəmə-Hüquq Şurasının xətti ilə 2008-ci ildə Türkiyə Respublikasının məhkəmələrində təcrübə kursu keçmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2008-ci ildə Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Ailəlidir, 3 övladı var.

Hakim Qafari Səyyad Ağaəli oğlu
07 yanvar 1973-cü ildə Kürdəmir rayonunda anadan olmuş, 1996-2001-ci illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində təhsil almış, 1997-2000-ci illərdə Yasamal Rayon Məhkəməsində məhkəmə iclas katibi, 2000-2004-cü illərdə Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsində məsləhətçi(məhkəmə iclas katibi) vəzifəsində işləmişdir. 2005-2007-ci illərdə "Bilik" hüquq firmasında hüquq məsləhətçisi, 2007-ci ildən isə Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü olmaqla vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2008-ci ildə Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Ailəlidir, bir övladı var.

 
Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Sədrəddin Abuzər oğlu Hacıyev
13 oktyabr 1955-ci ildə anadan olub, 1977-1983-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almış, 2000-ci ilə qədər Ali Məhkəmədə işləmiş, 2000-ci ildən 2007-ci ilə qədər Ağır Cinayətlərə Dair İşlər Üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsində hakim işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Hakimlər:

Hakim Svetlana Ələsgər qızı İsmayılova
01 oktyabr 1948-ci ildə anadan olub, 1969-1974-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almış, 1974-cü ildən 1979-cü ilə qədər Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Orqanları İdarəsində məsləhətçi işləyib, 1979-cu ildən 1990-cı ilə qədər Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsində, 1990-cı ildən 2000-cı ilə qədər Bakı Şəhər Nərimanov Rayon Məhkəməsində, 2000-cı ildən 2007-ci ilə qədər Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsində hakim işləyib.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Hakim Natiq Mehdi oğlu Abbasov
1969-cu ildə anadan olub, 1990-1997-ci illərdə Rusiya Federasiyası Udmurt Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almış, 1993-cü ildən 2000-ci ilə qədər Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsində məhkəmə iclas katibi, 2000-ci ildən 2008-ci ilə qədər Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsində məhkəmə iclas katibi işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Hakim Sevil Oqtay qızı Məmmədova
02 fevral 1952-ci ildə anadan olub, 1970-1976-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almış,1979-1990-cı illərdə Bakı Şəhəri Nərimanov, Suraxanı, Xətai Rayon Məhkəmələrində, 1990-2000-ci illərdə Bakı Şəhər Məhkəməsində, 2000-2007-ci illərdə Ağır Cinayətlərə Dair İşlər Üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsində hakim işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Hakim Marif Sabir oğlu Kazımov
07 noyabr 1970-cı ildə anadan olub, 1995-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almış,2007-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikası DİN Bakı şəhər Baş Polis İdarəsində müstəntiq vəzifəsində işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Hakim Rəsmiyyə Cəmşid qızı Qəhrəmanova
26 oktyabr 1967-cı ildə anadan olub, 1987-1992-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almış,1992-ci ildən 2000-ci ilə qədər AR-nın Milli Məclisində baş məsləhətçi, 2000-ci ildən 2007-ci ilə qədər Zəngilan Rayon Məhkəməsində sədr işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Hakim Mirheydər Seyidəmir oğlu Zeynalov
27 iyun 1972-ci ildə anadan olub, 1989-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almış, 1994-cü ildən 2008-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzində müxtəlif vəzifələrdə işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Hakim Vüqar Təvəkgül oğlu Həsənov
20 dekabr 1972-ci ildə anadan olub, 1990-1996-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almış,1997-ci ildən 2000-ci ilə qədər Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsində məhkəmə iclas katibi və mülki işlər üzrə məhkəmə katibi işləyib, 2000-ci ildən 2008-ci ilə qədər Bakı Şəhər Nərimanov Rayon Məhkəməsində məhkəmə iclas katibi və böyük məsləhətçi işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Hakim Tərlan Xanəli oğlu Əkbərov
08 sentyabr 1957-ci ildə anadan olub, 1978-1983-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almış, 1983-cü ildən 2008-ci ilə qədər Dövlət Maddi Texniki Təchizat Komitəsində baş hüquq məsləhətçisi, hüquq şöbəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Hakim Allahverən Məhərrəm oğlu Həsənov
28 avqust 1961-cı ildə anadan olub, 1983-1988-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almış, 1988-ci ildən 2000-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə işləyib, 2000-ci ildən 2007-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikası Apellyasiya Məhkəməsində hakim vəzifəsində işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
 
Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Abbasov İlqar Eyvaz oğlu
10 may 1952-ci ildə ERM SSR Amasiya rayonu Yeniyol kəndində anadan olub. 1974-cü il tarixdə İrkutsk Dövlət Universiteti hüquq fakultəsinə daxil olaraq 1980-cı ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib. 1969-1970-ci il tarixdə İrkutsk şəhərində Konditer fabrikində fəhlə, 1970-1971-ci il tarixdə Vami elmi tədqiqat institunda laborant, 1971-1972-ci il tarixdə İrkusk şəhərində Kirov RDİŞ-nin mühafizədən kənar şöbəsində birqadir, 1972-1973-cü il tarixdə İrkusk şəhərində Dövlət Universitetinin hazırlıq kursunda dinləyici, 1973-1975-0ci il tarixdə İrkusk şəhərində RDİŞ-nin mühavizə şöbəsində növbətçi, 1975-1975-ci il tarixdə Amasiya rayonunda Yeniyol kəndində kolxozşu, 1975-1977-ci il tarixdə İrkusk şəhərində Sovet Ordusu sıralarında hərbi qulluqda serjant, 1978-1978-ci il tarixdə Amasiya rayonunda Yeniyol kəndində kolxozçu, 1978-1980-cı il tarixdə L.Şmidt adına maşınqayırma zavodunun hüquq şöbəsində huquq məsləhətçisi, 1980-1980-cı il tarixdə L.Şmidt zavodunun hüqüq şöbəsinin rəis əvəzi, 1980-1981-ci il tarixdə L.Şmidt zavodunun hüqüq şöbəsinin rəisi, 1981-1981-ci il tarixdə Əzizbəyov rayon məhkəməsində stajor, 1981-1983-cü il tarixdə AR. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəməsi orqanları İdarəsində böyük məsləhətçi, 1983-1987-ci il tarixdə Nizami rayon Məhkəməsində hakim, 1987-1994-cü il tarixdə Bakı şəhər Məhkəməsinin üzvi, 1994-1999-cu il tarixdə Abşeron rayon Məhkəməsinin sədri, 1994-2007-ci illərdə Yasamal rayon Məhkəməsinin sədri vəzifələrində çalışıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Hakimlər:

Hakim Əliyev Samir İmamverdi oğluHakim
24 avqust 1976-cı ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1992-ci ildə il Türk Respublikasının Ankara Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinə qəbul olunub. 1993-cü ildə təhsilini davam etdirmək üçün Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinə dəyişdirilib, 1997-ci ildə həmin fakultəni bitirib. 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasına daxil olmuş, 2003-cü ildə Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi fakultəsini bitirib. Bakı Dövlət Universitetində təhsil almaqla bərabər 1994-cü ildən 1998-ci ilədək Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsində yarım ştatla iclas katibi vəzifəsində işləyib. 1998-ci ildən 06 avqust 2008-ci ilədək Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində baş məsləhətçi vəzifəsində işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Hakim Həsənov Vaqif İskəndər oğluHakim Həsənov Vaqif İskəndər oğlu
12 avqust 1966-cı ildə Şuşa şəhərində anadan olub. 1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. 1983-1984-cü illərdə Abşeron Qazma İşlər İdarəsində çilingər vəzifəsində işləyib. 1984-1986-cı illərdə Keçmiş SSRİ Silahlı qüvvələrində həqiqi hərbi xidmətdə olub. Hərbi xidmət zamanı Çernobıl AES-də baş vermiş qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak edib və “Çernobıl AES-də İştiraka Görə” medalı ilə təltif edilib. 1987-1990-cı illərdə “İliç Buxtası” Dəniz Kəşfiyyat Qazma İşlər İdarəsində çilingər vəzifəsində işləyib. 1990-cı ildən Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində, sonradan Ali Dövlət Hakimiyyəti və İdarəetmə Orqanlarının Baş Mühafizə İdarəsində müxtəlif vəzifələrdə işləyib. 2007-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü olub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Hakim Hüseynov İlqar Kamil oğluHakim Hüseynov İlqar Kamil oğlu
27 oktyabr 1959-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1993-1998-ci illərdə hüquq firmasında, 1998-2000-ci illərdə İctimai Birlikdə hüquq məsləhətçisi, 2001-2003-cü illərdə Nəsimi Rayon Məhkəməsində məsləhətçi, 2003-2007-ci illərdə Nəsimi Rayon Məhkəməsində böyük məsləhətçi vəzifələrində işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Hakim Qubadov Tahir Möhsüm oğluHakim Qubadov Tahir Möhsüm oğlu
06 fevral 1967-ci ildə Saatlı rayonunun Hacıqasımlı kəndində anadan olub. 1997-ci ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. 1984-1990-cı illərdə Saatlı rayonunun “ Vətən” Kolxozunda, 1991-1997-ci illərdə Saatlı rayonunun “Araz” kolxozunda kolxozçu, 1995-ci ildən həmin kolxozda hüquqşünas vəzifəsində işləyib. 1999-2008-ci illərdə Bakı Telefon Rabitə İstehsalat Birliyi Xətai Telefon Qovşağında hüquqşünas vəzifəsində işləyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Hakim Hüseynova Rəna Böyükağa qızıHakim Hüseynova Rəna Böyükağa qızı
1970-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1994-cü ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1995-ci ildən 2007-ci ilədək Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü olub. 2004-2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının İntizam Komissiyasının üzvü olub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Hakim Kərimov Yusif Əli oğluHakim Kərimov Yusif Əli oğlu
18 dekabr 1962-ci il tarixdə Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində anadan olub. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub, 1984-cü ildə həmin fakültəni bitirib. Universiteti bitirdikdən sonra müxtəlif dövlət müəssisələrində ixtisası üzrə müxtəlif vəzifələrdə, o cümlədən, «Azneft» İB-nin NMEDQİÜ İxtisaslaşdırılmış Kontorunda hüquq məsləhətçisi, Dövlət Maddi Texniki Təchizat Komitəsinin «Azərmetal» Birliyi hüquq-müqavilə şöbəsinin rəis əvəzi vəzifələrində işləyib. 1992-ci ildən 2000-ci ilədək Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin mərkəzi aparatında müxtəlif vəzifələrdə, o cümlədən mətbuat xidmətinin rəisi vəzifəsində işləyib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab H.Ə.Əliyevin 02 sentyabr 2000-ci il tarixli sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Hakim Salmanov Rahib Vaqif oğluHakim Salmanov Rahib Vaqif oğlu
24 avqust 1963-cü ildə anadan olub. 1980-1982-ci illərdə Yerli sənaye strukturunda fəhlə, 1984-1990 -cı illərdə Azəravtonəqliyyat nazirliyi strukturunda fəhlə, 1986-1992-ci illərdə S.M.Kirov adına Azərbayan Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinin tələbəsi, 1990-1993-cü illərdə Bakı şəhəri Kirov rayon xalq məhkəməsində məhkəmə iclas katibi, 1993-1994-cü illərdə Bakı Şampan Şərabları zavodunda hüquqşünas, 994-1998-ci illərdə Müstəqil hüquq məsləhətxanası-hüquq məsləhətşisi, 1999-2000-ci illərdə “Cənub” ATSC-nin İdarə heyəti sədri, 2000-2004-cü illərdə “Unikum” müəssisəsinin direktoru, 2005-2008 -ci illərdə Rəsulzadə bələdiyyəsi hüquq və kadrlar şöbəsinin rəisi, 2008-ci ilin may-avqust aylarında 12 saylı hüquq məsləhətxanasının vəkili vəzifələrində çalışmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.


Hakim Qasımov Anar Adil oğluHakim Qasımov Anar Adil oğlu
1974-cü ilin mart ayının 10-da Bakı şəhərində anadan olub. 1992-ci ildə BDU-nin Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olub 1997-ci ildə həmin fakültəni bitirib. 1991-ci ildən 1994-cü ilədək «Sistem» kiçik müəssisəsində texnik vəzifəsində çalışıb. 1994-cü ildən 2000-ci ilədək Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində kuryer, ekspeditor, məhkəmə iclas katibi vəzifələrində çalışıb. 2000-ci ildən 2008-ci ilədək Ağır Cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsində məsləhətçi(məhkəmə iclas katibi) vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.08.2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
 
Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Ələkbərov Məhəmməd Hüseyn oğlu
Ələkbərov Məhəmməd Hüseyn oğlu
1958-ci ildə Dərələyəz mahalının Qızıl-gül kəndində anadan olub. 1984-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirmişdir. 1985-1990-cı illərdə Naxçıvan Vilayət Komsomol Komitəsində şöbə müdiri və məsul katib vəzifələrində işləmişdir. 1992-ci ildə Moskva Hüquq Akademiyasını bitirmişdir. 1990-1995-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində məsləhətçi, 1995-1998-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Arbitraj Məhkəməsində hakim, 1998-2000-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respubliksının Ədliyyə Naziri, 2000-2007-ci illlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisad Məhkəməsinin sədri vəzifələrində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin sədri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
Hakimlər:

Hakim Atakişiyev Şahin Əliseyran oğluHakim Atakişiyev Şahin Əliseyran oğlu
1953-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Unversitetinin Hüquq fakultəsini bitirmişdir. 1980-1982-ci illərdə «Xəzər Dəniz Gəmi Təmiri» İB-də hüquq məsləhətçisi, 1982-1987-ci illərdə Azərbaycan Respublikası SSR Ali Məhkəməsində məhkəmə iclas katibi, məsləhətçi, böyük məsləhətçi vəzifələrində işləmişdir. 1987-ci ildə Bakı şəhəri Oktyabr rayonunun Xalq hakimi vəzifəsinə, 1990-cı ildə Göyçay rayon Xalq hakimi vəzifəsinə, 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasmın Ali Arbitraj məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə seçilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.


Hakim Əliyev Ziya Müqərrəm oğluHakim Əliyev Ziya Müqərrəm oğlu
20 dekabr 1958-d ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1975-ci ildə Neft Kimya Prosesləri İnstitutunda fəhlə, 1975-1976-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı, 1976-1978-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Mühafizə İdarəsinin 5 saylı hərbiləşdirilmiş döşərgəsində nəzarətçi işləyib. 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin axşam şöbəsinə daxil olmuşdur. 1980-1983-cü illərdə Elmi-Tədqiqat institutunda fəhlə kimi işləyib. 1984-cü ildə hüquq fakültəsini bitirib. 1983-1987-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət İşləri üzrə 1-ci instansiya məhkəmə kollegiyasının məhkəmə iclas katibi, sonradan Ali Məhkəmənin Plenum və Rəyasət heyətinin katibliyinin müdiri vəzifələrində çalışıb. 1987-2000-ci illərdə Səbail, 2000-2007-ci illərdə Əzizbəyov rayon məhkəməsinin hakimi vəzifəsində işləyib, 2007-ci ildən bu günə kimi isə Bakı şəhəri Nizami rayon məhkəməsinin hakimi vəsifəsində işləyirəm. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.


Hakim Məmmədov Vidadi Məmməd oğluHakim Məmmədov Vidadi Məmməd oğlu
1974-cü ildə Şəki rayonunun Qaradağ kəndində anadan olub. 1997-ci ildə Türkiyə Respublikasının İzmir şəhərində «Dokuz Eylül Universiteti»nin Hüquq fakültəsini bitirmişdir. 1998-ci ilin əvvəlindən müxtəlif təşkilatlarda hüquqşünas vəzifəsində çalışdıqdan sonra 2001-ci ildə ədliyyə orqanlarına işə qəbul olunmuş, sonuncu vəzifə kimi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Notariat və qeydiyyat baş idarəsi Hüquqi şəxslər və vətəndaşlıq vəziyyəti idarəsinin baş məsləhətçisi işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasımn Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən 12-24 may 2008-ci il tarixlərdə təşkil edilən «Cinayət prosesində məhkəmə baxışının xüsusiyyətləri» adlı tədris kurslarında iştirak etmiş, 01-06 fevral 2009-cu il tarixlərdə GTZ xətti ilə Almaniyanın birinci və ikinci instansiya məhkəmələrində təcrübədə olmuşdur. Beynəlxalq hüquq üzrə magistr elmi dərəcəsi var.
Hakim Yusifov Cahangir Afər oğluHakim Yusifov Cahangir Afər oğlu
1960-cı ildə Şəki rayonu Oxud kəndində anadan olub. 1978-ci ildə Qaraqanda Dövlət Universitetinin axşam şöbəsinə daxil olub. 1978-ci ilin dekabr ayından 1979-cu ilin iyun ayına kimi Qaraqanda Vilayəti Daxili İşlər İdarəsi Saran şəhər hərbiləşdirilmiş mühafızə bölməsində bir müddət gözətçi işləmiş, 1979-cu ilin oktyabr ayında isə Qaraqanda Şin-Təmir zavodunda fəhlə kimi çalışmışdır. 1982-ci ilin fevral ayından 1985-ci ilin mart ayına qədər Qaraqanda Vilayəti Daxili İşlər İdarəsinin «Yanğındanmühafizə» bölməsində hərbi xidmətdə olmuş və 1985-ci ilin aprel ayından 1986-cı ilin oktyabr ayına kimi «Qaraqandakömür» İstehsalat Birliyi «Aktas» şaxtasında yeraltı mədən fəhləsi işləmişdir. 1986-cı ildə Qaraqanda Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsini bitirmişdir. 1987-1993-cü illərdə müxtəlif təşkilatlarda hüquq məsləhətçisi vəzifəsində işləmişdir. 1998-2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutunda (indiki Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi) kiçik və böyük elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.


Hakim Qarayeva Mehriban Cəfər qızıHakim Qarayeva Mehriban Cəfər qızı
1973-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini, 2000-ci ildə həmin Universitetin hüquq fakültəsini bitirmişdir. 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rəhbər kadrların ixtisasının artırılması fakültəsini bitirmişdir. 2007-ci ildən Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasmm İnsan Hüquqları İnstitutunun beynəlxalq hüquq üzrə dissertantıdır, «İnsan Hüquqları haqqında» Avropa Konvensiyasının milli qanunvericiliyə tətbiqi» mövzusunda elmi işin üzərində çalışır. Ə.Piriyevin «Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafızə orqanları» ali məktəblər üçün dərsliyin elmi redaktorudur. 1995-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının hərbi və inzibati orqanlar şöbəsinin referenti, baş referenti, baş məsləhətçisi vəzifələrində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 avqust 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.


Hakim İsmayılov Azər İbrahim oğluHakim İsmayılov Azər İbrahim oğlu
1974-cü ildə Gürcüstan Respublikası Dmanisi rayonunun Qızılkilsə kəndində anadan olmuşdur. 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təfəkkür Universitetini bitirmişdir. 1997-2000-ci illərdə Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsində məhkəmə iclas katibi işləmişdir. 2001-2008-ci illərdə Sumqayıt şəhər Məhkəməsində böyük məsləhətçi (məsləhətçi) vəzifəsində işləmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 avqust 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.


Hakim Sarıyev Xəyal Əjdər oğluHakim Sarıyev Xəyal Əjdər oğlu
16 noyabr 1973-cü ildə Azərbaycan Respublikası Tər-Tər rayonunun Zolgörən kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. 1973-cü ildə ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçmüşlər. 1995-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetini bitirib, «Mühəndis-mexanik» ixtisasına yiyələnmişdir. 2005-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin «Hüquqşünaslıq» istiqaməti «Cinayət hüququ» ixtisası üzrə magistraturasını bitirmişdir. 1995-ci ildə Bakı şəhəri Əzizbəyov rayon Polis İdarəsi yanında Mühafizə Şöbəsinə təsərrüfat müdiri, 1997-ci ildə məhkəmə iclasının katibi, Bakı şəhəri Suraxanı rayon məhkəməsində məsləhətçi-məhkəmə iclas katibi vəzifəsinə qəbul olunmuşdur. dd>Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 avqust 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə Bakı Şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
 
Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakimlər:
Xəlilov İsmayıl Kamil oğlu
Mikayılov Adil Hacı oğlu

 
Bakı şəhəri Əzizbəyov Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakimlər:
Ağayev İlham Barat oğlu
Həsənov Rəşad Məhəmməd oğlu
Qədimov Ceyhun Tofiq oğlu
Miriyeva Fatma Əli qızı
 
Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Hüseynov Zeyqəm Hüseyn oğlu
Hakimlər:
Abbasov Aqil Əzizağa oğlu
Hüseynov Ələkbər Məmmədtağı oğlu
Mahmudov İlyas Musa oğlu
Məmmədov Elman Tofiq oğlu
Məmmədov İlqar Aslan oğlu
Ruvinov Vladimir Yefimoviç
 
Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:

Abdullayev Vəli Əsgər oğlu

Hakimlər:

Babayev Salman Salman oğlu
Nəbizadə Rahib Sahib oğlu
Əhmədov Ceyhun Rasim oğlu
Şükürov İmanverdi Həşimxan oğlu
Fəttahov İbrahim Bağır oğlu
 
Gəncə şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər

Sədr:

Tağıyev Əli Yunis oğlu

Hakimlər:

Rzaquliyev Şamil Qəhrəman oğlu
Babayev Zəki Baba oğlu
İsgəndərov Abdulla İsbəndiyar oğlu
Muradov Rəhman Şaban oğlu
Sadıqov Vahid Nəriman oğlu


 

 

 

 
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Muradov Hicran Xasay oğlu

 
Göyçay rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Süleymanov Elxan Xasay oğluHakim Süleymanov Elxan Xasay oğlu
25 oktyabr 1965-ci il tarixdə Ağdam şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir, 2 övladı var.
1983-1985 - Ulyanov-Lenin adına Kazan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin əyani şöbəsinin tələbəsi.
1985-1987 - Həqiqi hərbi xidmət.
1987-1990 - Ulyanov-Lenin adına Kazan Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinin əyani şöbəsinin tələbəsi.
1990-1992 - Ağdam şəhər Gənclər təşkilatı.
1992-1993 - Ağdam Qarnizonu Hərbi Tribunalında Məhkəmə katibi.
1993-2000 - Ağdam Qarnizonu Hərbi Tribunalının hakimi.
2000-2007 - Fizuli-Qubadlı Hərbi Məhkəməsinin sədri.
2007 - Göyçay rayon Məhkəməsinin sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Ədliyyə polkovnik leytenantıdır.

Hakim Babayev Elxan Cəmaləddin oğluHakim Babayev Elxan Cəmaləddin oğlu
21 may 1954-ci ildə Ağsu şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir, 3 övladı var.
1971-1973 - Həqiqi hərbi xidmət.
1974-1980 - Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinin tələbəsi.
1985-1992 - Bakı şəhəri Xətai rayon Məhkəməsinin katibi.
1992-2000 - Bakı şəhəri Xətai rayon Məhkəməsinin dəftərxana müdiri.
2000-2007 - Bakı şəhəri Nərimanov rayon Məhkəməsinin hakimi.
2007 - Göyçay rayon Məhkəməsinə hakim vəzifəsinə təyin edilmişdir.
 
Ağcabədi Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
İbrahimov Zamin Vəliyəddin oğlu
 
Ağdam Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Seyfullayev Seyfəli İzzət oğluHakim Seyfullayev Seyfəli İzzət oğlu

1958-ci ildə Saatlıda anadan olub. BDU-nun hüquq fakültəsini 1986-cı ildə bitirib.
04.1975—04.1977 Saatlı rayonu «Yeni Muğan» kolxozunda kolxozçu
05.1977—05.1979 hərbi xidmətdə
10.1979—02.1980 Bakı şin zavodunda çilingər, maşinist
09.1980—02.1992 Bakı kamvol kombinatında yükçü. çilingər, valiçnik, növbə rəisi, l-ci şöbənin
bas inspektoru
02.1992—09.2000 Bakı səhər Nizami rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin hüquqşünası.
09.2000—07.2007 Zaqatala rayon məhkəməsinin hakimi
07.2007—h/h Ağdam Rayon Məhkəməsinin hakimi

 
Ağdaş Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Əliyev Nəsrullah İbadullah oğlu
 
Ağstafa Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr
Hüseynov Şirzad Həsən oğluHakim Hüseynov Şirzad Həsən oğlu

1956-cı ildə Xanlarda anadan olub. BDU-nu 1979-ci ildə bitirib.
09.1974—08.1979 BDU-da tələbə
09.1979—04.1983 Tovuz rayon DİŞ-də əməliyyat müvəkkili
04.1983—01.1987 Gədəbəy rayon DlŞ-də müstəntiq
01.1987—04.1995 Şəmkir rayon PŞ-də müstəntiq. bas müstəntiq
04.1995—09.1995 Şəmkir rayon PŞ-də istintaq bölməsinin rəisi
09.1995—09.2000 Tovuz rayon məhkəməsinin hakimi
09.2000—07.2007 Samux rayon məhkəməsinin hakimi
07.2007—08.2O08 Ağstafa Rayon Məhkəməsinin hakimi
08.2008—h/h Ağstafa Rayon Məhkəməsinin sədri

Hakim Rzayev Kamil Allahqulu oğluRzayev Kamil Allahqulu oğlu

17.11.1964-cü ildə I.ənkaran r-nu, Separadi kəndində anadan olub. BDU-nu 1992-ci ildə bitirib.
9.1981-1I.1982 Lənkəran rayon “Komsomolun 50 illiyi” adına sovxozda fəhlə
12.1982-12.1984 Hərbi xidmətdə
0.V 1985-12.1988 Bakı səhəri. Əzizbəyov rayon NQÇİ-də quyuların əsaslı təmiri sexində fəhlə
01.1989-02.1992 Lənkəran şəhər ŞRPŞ yanında mühafizə bölməsində gözətçi
02.1992-09.2000 Lənkəran rayon məhkəməsində dəftərxana katibi
09.2000-10.10.2005 Nərimanov rayon məhkəməsində iclas katibi - məsləhətçi
10.10.2005-06.08.2008 Bakı şəhəri 3 saylı hüquq məsləhətxanasında vəkil
06.08.2008 -h/h Ağstafa rayon məhkəməsinin hakimi


 
Ağsu Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Əsgərov Nadir Məmmədrza oğlu
 
Astara Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Cəbiyev Elnur Muxtar oğlu
Hakimlər:
Qənbərov Ülvi Oktay oğlu
Əliyev Rafail Əyyub oğlu
 
Balakən Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Kazımov Rafiq Vəli oğlu
 
Beyləqan Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakimlər:
Şirvanov Maşalla Nəcəfəli oğlu
Cəbrayılov Vüsal Adil oğlu

 
Bərdə Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:

Hakim
Quliyev Nizami Fərzi oğluHakim Quliyev Nizami Fərzi oğlu
1958-ci i ildə Cəlilabadda anadan olub. BDU-nu 1986-cı ildə bitirib.

08.1975---10.1976 Cəlilabad rayon M.S.Ordubadi adına kolxozda fəhlə.
11.1976—11.1978 hərbi xidmətdə.
11.1978—03.1982 Cəlilabad rayon M.S.Ordubadi adına kolxozda fəhlə.
03.1982—06.1983 Cəlilabad rayon məhkəməsində iclas katibi.
07.1983—11.1983 Cəlilabad rayon məhkəməsində məhkəmə icraçısı.
11.1983—09.1990 Cəlilabad rayon məhkəməsində məhkəmə iclas katibi
09.1990—09.1997 Kəlbəcər rayon məhkəməsində hakim.
09.1997—09.2000 Saatlı və Cəbrayıl rayon məhkəməsində hakim
09.2000—07.2007 Salyan rayon məhkəməsinin sədri
07.2007—h/h Bərdə Rayon Məhkəməsinin sədri
Hakimlər:
Bayramov Mahir Qədim oğlu
Mürsəlov Rufan Kamil oğlu
Sarıyev Əhməd Mədət oğlu
 
Biləsuvar Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakimlər:
Nurullayev Ramiz Vəliş oğlu

 
Daşkəsən Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Hüseynov Mirbahəddin Mirdaməd oğlu
 
Dəvəçi Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Qurbanov Teymur Əhməd oğlu
 
Şirvan Şəhər Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr Hacıyev Qurban Hamid oğlu
Hakim İmanov Xaliq Xalıq oğlu
 
Füzuli Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Qurbanov Əlyar Məhəmməd oğlu
 
Gədəbəy Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Hüseynov Hüseyn Tariyel oğlu
 
Cəlilabad Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakimlər:
Ələkbərov Əliəjdər Məlik oğlu
Quliyev Mirələm Qoçu oğlu
Məlikov Vəzirxan İsgəndər oğlu
 
Cəbrayıl Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Məcidov Ələddin Tofiq oğlu
 
Hacıqabul Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Qarayev Malik İbrahim oğlu
 
Goranboy Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakimlər:
Muxtarov Teyyub Asif oğlu
Kazımov Elçin Məmməd oğlu
 
Xaçmaz Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər

Sədr:

Paşayev Əlövsət Bəhrəm oğlu

Hakimlər:

Allahverdiyev Məhərrəm Ələkbər oğlu
Məmmədova Lətifə Məhyəddin qızı
Xəlilov Rövşən Elbrus oğlu
İbrahimov Anar Firdovsi oğlu

 
Xanlar Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Həsənova Elmira Xandəmir qızı
 
Xızı Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
HAkim İsmayılov İsmiyar İmanqulu oğlu
 
Xocalı Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Əsədli Mahir Abdulla oğlu
 
Xocavənd Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
HAkim Abbasov Gündüz Qasım oğlu
 
İmişli Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakimlər:

Ağayev Süleyman Əhməd oğlu
Rzayev Qubadəli Əli oğlu
 
İsmayıllı Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
HAkim Əliyev Azad Allahverdi oğlu
 
Kürdəmir Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr Ləzimov Sulduz Paşa oğlu
Hakim Bağırov Rafiq Sultan oğlu

 
Kəlbəcər Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Mehtiyev Fikrət Ədilşah oğlu
 
Qax Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Kiçibəyov Atabəy Qələbəy oğlu

 
Qazax Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr Nuriyev İlham Qubad oğlu
Hakim Əliyev Bədəl Cəlal oğlu

 
Qəbələ Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Məmmədov Tofiq Əlisəddin oğlu
 
Qobustan Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Hacıyev Qalib Məmməd oğlu
 
Quba Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər

Sədr:

Pənahov Füzuli Novruzəli oğlu

Hakimlər:

Camalov Etibar Əli oğlu
Tahirov Zamin Cəbrayıl oğlu

 
Qubadlı Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Quliyev Etibar Bəhrəm oğlu

 
Qusar Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakimlər:
Quliyev Telman Osman oğlu
Məmmədov Telman Qədir oğlu

 
Lerik Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
HAkim Hümbətov Nizami Xasay oğlu
 
Laçın Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
HAkim Bağırov Məhəmməd Abduləli oğlu
 
Lənkəran Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər

Hakimlər:

Məmmədov Cavanşir Yusif oğlu
Səmədov Azər Həsənağa oğlu

 
Masallı Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Nəsibov Cahangir Hacıbaba oğlu
Hakimlər:
Heydərov Tofiq Xudayar oğlu
Musayev Nemət Əlimusa oğlu


 
Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr Əfəndiyev Fərhad Məmməd oğlu
Hakim Şəfiyev İspəndiyar Əsəd oğlu
 
Naftalan Şəhər Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim İsmayılov Yusif Bəhram oğlu
 
Neftçala Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr İbrahimov Elməddin Elyas oğlu
Hakim Əliyev Rəbbil Ağa oğlu

 
Oğuz Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Şirinov Rəfayel Səməd oğlu
 
Saatlı Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Quliyev Şahin Cümşüd oğlu

 
Sabirabad Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr Səmədov Ağarza Hacırza oğlu
Hakim Əhmədov İsmayıl Həmid oğlu
 
Salyan Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr Əzizov Həmid Novruz oğlu
Hakim Mirzəyev Nüsrət Fətulla oğlu
 
Samux Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Bayramov Elşad Abdulla oğlu
 
Siyəzən Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Quliyev İlqar Məsail oğlu
 
Şamaxı Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Abdurəhmanlı İsmayıl Xudaverdi oğlu
 
Şəki Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Nuriyev Mehman Bağış oğlu
Hakimlər:
Səlimov Hümbət Qamuna oğlu
Məmmədov Elbrus Hacıbala oğlu
 
Şəmkir Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Baxşıyev Qafil Yavər oğlu
Hakimlər:
Nəcəfov Əmrah Bəzməddin oğlu
Xasməmmədov Elçin İsgəndər oğlu
 
Tərtər Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr Mirzəliyev Hüseyn Seyfulla oğlu
Hakim Həsənquliyev İlqam Elxan oğlu
 
Tovuz Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr:
Məmmədov Könül Cəlal oğlu
Hakimlər:
Zeynalov Zeynal Ağabala oğlu
Süleymanov Loğman Srac oğlu
 
Ucar Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim İsgəndərov Çingiz Əmir oğlu
 
Yardımlı Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Dosiyev Amil Qaraxan oğlu
 
Yevlax Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr Abbasov Qələmdar Ələmdar oğlu
Hakim Qasımov Vidadi Kamal oğlu

 
Zaqatala Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr Qasımov Zabil Bəhmən oğlu
Hakim Hüseynov Elçin Şirin oğlu

 
Zərdab Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Qarayev Ağaməhəmməd Qurban oğlu
 
Zəngilan Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Məmmədov Ədil İsa oğlu
 
Babək Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Sədr Abbasov Fərman Məmməd oğlu
Hakim Bəylərli Səxavət Şahhüseyn oğlu
 
Kəngərli Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Xıdırov Əhliman Mehman oğlu
 
Culfa Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Həsənov Polad Vəli oğlu
 
Ordubad Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Məmmədov Bəxtiyar Şahfirudin oğlu
 
Şahbuz Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Bağırov Allahverdi Əsəd oğlu
 
Şərur Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakim Novruzov Səxavət Hüseyn oğlu

 
Şuşa Rayon Məhkəməsinin hakimləri
Hakimlər
Hakimlər:

Mayisə Əliş qızı Hüseynova
Həsənov Allahverən Məhərrəm oğlu
 


 • Memarlıq və dizayn;
 • Landşaft dizaynı və layihələndirilməsi;
 • Texniki-mühəndis layihələndirmə;
 • 3D layihələr;
 • layihələrin təsdiqlənməsi.

Əlaqə:
Mob: +994-051-9406575

Təşkilatlar

QHT-lərAli məktəblər

Hüquqi məsləhətxana (qeydiyyatdan keçənlər üçün)

Axtaran tapar